Feb 272019
 

I forbindelse med Københavns Roklubs generalforsamling tirsdag den 19. februar 2019 indstillede bestyrelsen Børge Kaas-Andersen til udnævnelse til Æresmedlem med følgende begrundelse:

Børge Kaas-Andersen har i sine 69 års aktive medlemskab af Københavns Roklub på fornem vis repræsenteret Københavns Roklub. Lokalt som fremtrædende national og international kaproer og Olympisk deltager i firer uden styrmand i Rom i 1960, som næstformand i KR og aktiv medorganisator ved Københavns Roklubs 100-års jubilæum, samt fysisk træner i en lang årrække for klubbens kaproere efter endt karriere som kaproer.  Nationalt har Børge Kaas-Andersen ledet organisationen af både Europa- og Verdensmesterskaberne på Bagsværd Sø i 1971 og 1987, samt varetaget formandsskabet i Dansk Forening for Rosport fra 1979 til 1989 og sidenhen som næstformand i Dansk Idræts Forbund´s forretningsudvalg. Internationalt har Børge Kaas-Andersen igennem 27 år fra 1973 udført et stort og betydeligt arbejde i Det internationale Roforbund (FISA) som formand for dommerkomitéen og medlem af FISA´s eksekutivkomité, og fortjent æret med FISA´s Award guldmedalje i 2018 for ”Distinguished Service for International Rowing”. Børge Kaas-Andersen er æresmedlem i både DFfR og FISA. Børge Kaas-Andersen har således på fornemste vis repræsenteret Københavns Roklub i mere end 60 år.

Æresmedlem Børge Kaas-Andersen med KR formand Niels Holmquist