Max 10 og brug mundbind

 Ikke kategoriseret  Comments Off on Max 10 og brug mundbind
Oct 272020
 

Baseret på de udmeldinger, der er tilgængelige på https://coronasmitte.dk/idraets-og-fritidsfaciliteter, har vi indtil videre følgende retningslinjer for aktivitet i klubben:

Alle skal fra på torsdag den 29. oktober bære mundbind, når vi færdes indendørs i roklubben.

(Myndighedskrav til og med 2. januar 2021)

Kun når vi sidder ned, eller der trænes i zonerne, er mundbind ikke påkrævet.

Der gælder et forsamlingsforbud for mere end 10 personer.
(Myndighedskrav til og med 13. december 2020)

Kravet om forsamlingsantal på max 10 personer gælder ikke for ungdomsroerne og deres trænere. De kan fortsat træne med de antalsbegrænsninger, der var gældende for hvert lokale før d. 26. okt.

På seniorhold må der kun være 10 personer i træningszonen (også selvom nogle af deltagerne er under 21 år).

UDENDØRSTRÆNING

Vinterroning efter vinterroningsreglementet kan fortsat gennemføres i grupper på 10 ad gangen.

Husk at afspritte redningsveste med forstøverflasken!

Vi anbefaler at deltagerne ankommer omklædt og opbevarer tørt skiftetøj i klubbens bådehal, og ikke anvender badefaciliteterne, med mindre der ikke er andre til stede i omklædningsområdet og i badet.

Her gælder antal i området som angivet på dørene til omklædningsområderne, dog ikke over 10 personer ad gangen.

INDENDØRSTRÆNING

Klubbens aktivitetsområder er blevet indrettet i 4 zoner, hver med god plads til 10 aktive personer. Så det er muligt, at 40 medlemmer kan dyrke motion indendørs samtidig.

Ved alle træningsaktiviteter, der foregår i hold i fastlagte tidsrum, er det ikke tilladt at skifte til andre zoner eller at indgå i nye grupperinger i dette tidsrum. 

Bestyrelsen anbefaler at omklædning og badning mest muligt foregår på hjemmefronten. Hvis der skal klædes om og bades i tidsrum, hvor flere hold er aktive, skal hvert hold bade og klæde om for sig. Det max antal er 10 – eller mindre, hvis det er angivet på dørene til omklædnings- og badefaciliteter.

Saunaerne må ikke benyttes.

Ergometersalen 1.sal: 

zone 1 & 2: Max 10 personer i hver zone. Zonerne er pt adskilt vha. bukke og afgrænsningsmarkeringer. 

Zone 1 ind-og-udgang via dør tættest på vores elevator.

Zone 2 Ind-og-udgang længst væk fra elevator nærmest køkkenet.

Opdelingen i 2 zoner findes forsvarlig, da det hele ergometersalen er effektivt udluftet med varmeudveksler, så luften i lokalet sendes ud og erstattes af frisk luft ude fra.

Zone 3: Hockey salen på 1. sal er afmærket med 4m2 markeringer.  

Zone 4: Yogasalen: Ligeledes afmærket med 4m2 markeringer

Senere vil området ved robassin og bådhalsområdet omkring robassin blive indrettet til zone 5.

Bestyrelsen vil justere retningslinjerne, hvis eller når der kommer nye udmeldinger.

BESTYRELSEN

Hædersbevisning til to KR-roere

 Ikke kategoriseret  Comments Off on Hædersbevisning til to KR-roere
Oct 262020
 

Vibeke Skousen og Anne Munck modtog begge ved lørdagens Standerstrygning KRs ærestegn, der tildeles medlemmer, der over en lang årrække har ydet en betydelig og vigtig indsats, der både har gavnet KR i almindelighed og KRs medlemmer i særdeleshed. Både Anne og Vibeke har varetaget det krævende klubarbejde som sekretærer og bevirket at klubbens øvrige bestyrelsesmedlemmer har fået forærende input til beslutninger, men også fået udførlige referater fra bestyrelsesmøderne.

Udover mange forskellige engagerede ad hoc indsatser bør fremhæves Vibekes gåpåmod omkring etablering af struktureret romotionstræning på vand og på land, samt varetagelse af pultvagter.
Anne har igennem snart 10 år varetaget den overordnede etablering af udviklingen af en idag stor ungdomsafdeling, så både trænere og instruktører har et struktureret setup at arbejde ud fra. Samtidig har Anne sørget for at holde forældre til klubbens ungdomsroere informeret om aktiviteterne og formået at engagere forældrene, når ungdomsroere deltager i træningslejre og ragattaer, og ikke mindst i klubbens daglige ungdomsaktiviteter.
KR har meget at takke Anne og Vibeke for, så et ærestegn er meget velfortjent.

På bestyrelsens vegne
Niels Holmquist
Formand

Oct 222020
 

Nu kan du bestille trikoter i klubdesign indtil 30. oktober 2020

Træningstrikot og Gallatrikot (hvid top)

Så kan du igen købe trikot fra vores leverandør 776BC. Der findes et KR-gallatrikot og et KR-træningstrikot. Begge i herre- og damemodel. Trikot bliver leveret ultimo 2020.

Vi skal samlet, som klub, bestille minimum 10 stk. af hver model. Så slå til nu og få bestilt nyt lækkert trikot. Næste mulighed er først i efteråret 2021.

Har du spørgsmål, så kontakt Mette Malling på krtoej@yahoo.com

Sådan gør du

  1. Gå ind på Københavns Roklubs shop hos 776BC via link: <klik her>
  2. Læs information vedr. bestilling gå derefter ind i Shop.


https://www.776bc.com/pages/kobenhavns-roklub

Coronasituationen og vintersæsonen

 Ikke kategoriseret  Comments Off on Coronasituationen og vintersæsonen
Oct 122020
 

Coronasituation giver en række udfordringer, som bestyrelsen på bedste vis har forsøgt at løse. Det vil indebære ændringer og begrænsninger i forhold til tidligere, men vi håber, at det vil være tåleligt, sådan som tiderne nu er.

1.

Det vil være nødvendigt at begrænse holdstørrelserne, således at vi overholder reglerne om afstand mellem personerne og antal personer pr. kvadratmeter.

Lokalerne er blevet gennemgået, ergometre flyttet ud af ergometersalen og resten er sat op med den korrekte afstand, som skal overholdes. Der er sat et antal ergometre ind i verandastuen, hvorfra de kan flyttes ind i hockeysalen. Der er sat afstandsmarkeringer op, hvor ergometrene skal stå, når de bruges. Under brugen skal ventilationen sættes i gang, og den skal slukkes igen efter brug. Se efter pilen på væggen. Efter brug skal ergometrene i hockeysalen flyttes tilbage til verandastuen, så den uden gener kan benyttes til sit primære formål.

2.

Det vil være nødvendigt at udnytte lokalerne bedre. Derfor udvider vi med flere træningstidsrum. Dvs. nogle skal starte tidligere, fortsætte længere, og fordele sig over flere dage. For at overholde hygiejnereglerne er det også vigtigt at redskaber er afsprittet og lokalet forlades senest 10 minutter før det næste hold skal starte.

3.

Vi undersøger muligheden for at etablere en form for videolink fra yogasalen til hockeysalen, således at fx gymnastik kan afvikles i begge rum med én instruktør. Hvis nogen har viden og ekspertise på området, så vil vi gerne have hjælp, kontakt Thorsten Ramstrup thramstrup@gmail.com.

4.

Saunaen bliver ikke åbnet. I modsætning til svømmehaller har vi ikke ressourcer til løbende rengøring eller til at kontrollere at saunaen er fuldt opvarmet inden den tages i brug. Endvidere er pladsforholdene så trange, at kun få kan anvende den samtidigt, hvilket vil indebære en stor risiko for regelbrud.

5.

Der er stillet forslag om at der laves nogle møde-/foredragsaktiviteter for de medlemmer, der gerne vil komme i klubben i vintersæsonen, men ikke er trygge ved at bruge motionslokalerne. Bestyrelsen er åben over for, at der tages initiativ til siddende arrangementer med begrænset deltagertal.

Sep 292020
 

Motion + brugte weekenden 25. – 27. september 2020 på Bagsværd sø med en masse outrigger roning incl. otter-roning. Motionsrochef Flemming Simonsen: “Mange tak til Vibeke, Ivan, Betina, Tora, Øjvind og Sølve brødrene for support og coaching.”