Dansk-kinesisk dragebådsarrangement, søndag d. 23. juni

 Ikke kategoriseret  Comments Off on Dansk-kinesisk dragebådsarrangement, søndag d. 23. juni
Jun 122019
 

I samarbejde med dansk-kinesisk venskabsforening og medvirken af den kinesiske ambassade, gennemfører Københavns Roklub et spændende dragebådsarrangement, søndag d. 23. juni.
Der vil blive underholdning, dragebådskonkurrencer og undervejs vil der være mulighed for at købe kinesisk mad fra en halv snes madboder.
Dagens program:
kl. 9-10: Deltagerne mødes på bådpladsen
kl.10-10-30: Åbningsceremoni med talere fra bl.a. den kinesiske ambassade og dansk-kinesisk venskabsforening
kl. 10.30-11.30: Kinesisk dans og dragebådsoptræden
kl. 11.30-16.00: Dragebådskapsejlads. Der ca. 15 dragebådsheat med 2 både i hver heat (ca. 4-5 heat pr time)
kl. 16.00-19.00: Midsommerhygge på bådpladsen

Fællesroning og Grill fredag d. 21. juni 2019

 Ikke kategoriseret  Comments Off on Fællesroning og Grill fredag d. 21. juni 2019
Jun 122019
 

Københavns Roklub inviterer til Fællesroning og Grill fredag d. 21. juni 2019.

Vi mødes omklædte og klar til roning kl. 18 på bådpladsen, hvor der vil blive sat bådhold til en rotur rundt i havnen. Det er muligt at benytte KRs omklædningsrum både før og efter roturen.

Fra kl. 20 vil der blive serveret lækker mad fra grillen, baren vil være åben og der vil være musik.

Praktisk info:

Arrangementet afholdes i Københavns Roklub, Tømmergravsgade 13, 2450 København SV

Det koster 100 kr. ekskl. drikkevarer at deltage. Tilmelding dækker både roning og grill, hvis man kun delvist deltager bedes du oplyse det til majacaroe@hotmail.com

Tilmelding og betaling via Safeticket, husk at skrive navn, navn på klubben og om du er vegetar.

Tilmelding senest mandag d. 17. juni via Safeticket:

https://dsr.safeticket.dk/53271/Grill_og_roning_med_Koebenhavns_Roklub?fbclid=IwAR2hqdu_M3dYKGqbYs-Tu7WYosRWNn0DAjlkI2vhgkGgx7_qbXu-EBLIMgo

Jun 052019
 

På vegne av 21 glade CR roere, vil jeg få takke KR for at vi fikk leie båter og “soveplass” i klubben.
Vi hadde 4 flotte rodager i København.
Alle er meget fornøyd med turene.
Velkommen til CR, når det måtte passe.
Roerhilsen
Stein Mørk

Apr 122019
 

Kære KR’ere, så er det tid for at hejse standeren på Hammerro! I år kombinerer vi også klargøringen til sæsonen med standerhejsning – det er blevet en tradition.
Arrangement er fra kl. 10-16, SØNDAG 28 APRIL 2019
Standerhejsning kl 12.00
Du skal således forvente, at du bliver sat til at udføre rengørings- eller vedligeholdelsesopgaver både før og efter frokost – Det plejer at være hyggeligt!
Der er en frokost mod en som sædvanlig rimelig betaling (50 kr), samt mulighed for at købe drikkevarer. Hvis man deltager i rengøring og klargøring er frokost gratis.
Transport sker i privatbiler, med afgang kl 9.00 fra KR.
Tilmelding til Flemming Pedersen på flempdk@gmail.com, hvor du også angiver om du har brug for kørelejlighed, eller selv kan have andre med.
Mvh
Flemming

Feb 272019
 

Der deltog 58 stemmeberettigede medlemmer (samt 3 ved fuldmagt) i årets generalforsamling i KR. Efter at formanden, Niels Holmquist, havde budt velkommen, blev Morten Larsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvorefter formanden aflagde beretning over det forgangne år. Herunder mindedes to af klubbens medlemmer, Erik Christensen og Tove Albrektsen, der afgik ved døden i 2018. Der kom et par kommentarer til beretningen fra forsamligen, dels en opfordring til bestyrelsen om at gennemgå klubbens roreglementer på baggrund af DFfRs vejledninger, dels en opfordring – dog uden held – til yngre medlemmer om at påtage sig bestyrelsesposten som roinstruktionschef. Beretningen blev godkendt af forsamlingen, og den kan i sin helhed læses på KR’s hjemmeside.

KR formandsberetning for 2018 190219

Som led i formandsberetningen fik Svend Vexby overrakt DFfRs langtursnål (se særskilt opslag). Svend takkede og modtog et stort bifald fra generalforsamlingens deltagere.

Efter formandsberetningen motiverede formanden udnævnelsen af Børge Kaas-Andersen til æresmedlem af KR (se særskilt opslag). Børge Kaas-Andersen takkede for hædersbevisningen, og fremhævede særligt den betydning som dygtige ledere og det sociale liv i KR havde haft, da han i sin tid begyndte at ro. Børge Kaas-Andersen modtog et stort, stående bifald fra forsamlingen.

Pkt. 3 var kassererens fremlæggelse af årsregnskabet, der kun viste mindre forskydninger i forhold til året før. Årets resultat var på 157.219 kr., idet indtægterne udgjorde 2.094.426 kr. og udgifter og finansielle poster udgjorde 1.937.206 kr. Klubbens egenkapital er på godt 22 mio. kr., der for størstedelens vedkommende udgøres af værdien af klubhuset. Regnskabet blev uden bemærkninger godkendt af generalforsamlingen.

Under punktet, blev der spurgt om det var korrekt, som det har forlydt, at klubben kunne forvente en stor stigning i areallejen. Bestyrelsen kunne dog beroligende oplyse, at det var blevet afværget af kommunen.

Pkt. 4 var et medlemsforslag om at lave en samlet årsopgørelse af roede kilometer, i stedet for som nu at opgøre rosæsonen og vinterroningen hver for sig. Et forslag fra bestyrelsen om at forslaget blev trukket tilbage, da det efter sin karakter ikke hørte hjemme på en generalforsamling, blev ikke imødekommet af forslagsstillerne. Forslaget blev derefter begrundet af forslagsstillerne, og der udspandt sig en omfattende, men sober diskussion. Argumentationen drejede sig primært om hvorvidt ændringen ville stille medlemmerne ulige i konkurrencen om at have roet mest og i erhvervelsen af kilometernåle, og om det sidste var en konkurrence, samt om ændringen ville kunne kompromittere sikkerheden i forbindelse med vinterroningen. Da forslaget blev sat til afstemning, stemte 23 for, mens 30 stemte imod, og forslaget var dermed forkastet. Derefter lagde formanden op til at videreføre dialogen om emnet med henblik på at finde en løsning, der kunne finde bred tilslutning.

Bestyrelsens indstilling til sammensætning af bestyrelse (pkt. 5), valg af revisorer (pkt. 6), samt valg af repræsentanter til DFfR (pkt. 7) og Københavns Kredsen (pkt. 8) blev fulgt. Ny i bestyrelsen er Mary Ann Christiansen (outriggermaterialforvalter), Claus Cyril Jensen (instruktionsrochef) og Carsten Yndigegn (sekretær).

Formanden takkede de tilstedeværende afgående bestyrelsesmedlemmer, Annette Kjærulf Andersen (instruktionsrochef) og Vibeke Skousen (sekretær) for deres indsats og overrakte dem hver en gave.