Grillaften, torsdag 25. juni, kl. 20.

 Ikke kategoriseret  Comments Off on Grillaften, torsdag 25. juni, kl. 20.
Jun 192020
 

Tutten (eller gæstekokke) vil, hvis vejret er til det, arrangere grill ude på pladsen torsdag kl 20 – tilmelding er som normalt ved pulten kl. 17 og indtil der er udsolgt

Der vil blive arrangeret flere GRILL fællesspisninger på torsdage i løbet sf sommeren. De vil hver gang blive annonceret på KR-info.

Indendørs åbning fra 25. juni kl. 10

 Ikke kategoriseret  Comments Off on Indendørs åbning fra 25. juni kl. 10
Jun 192020
 

Klubbens indendørsområder åbner fra på TORSDAG d. 25. juni kl. 10.00.

Idrætsforeninger er under coronakrisen blevet bedt om at tage et særligt ansvar og derfor er der fortsat restriktioner og regler som skal overholdes, når vi bruger de indendørs lokaler i KR. Det skal vi alle bakke op om.

 • Der vil for hvert lokale blive opsat skilte som angiver, hvor mange personer, som må være i lokalet på samme tid. Er du på vej ind i et lokale, er det dit ansvar at stikke hovedet inden for, tælle hvor mange der er i forvejen og kun gå ind, hvis du overholder det antal, som må være i lokalet.
 • Når I er inde i et lokale skal der være mindst to meters afstand mellem jer – fx må kun hver anden bruser benyttes, vi fjerner hvert andet ergometer osv. Men det er igen dit ansvar at overholde 2meter reglen
 • Og så skal alle kontaktflader rengøres. Det vil sige de steder som i berører på vej ind og ud af et lokale og mens I er inde i et lokale. Det er dit ansvar at rengøre de kontaktflader som du selv rører ved, fx afbryderen til lys, dørhåndtaget, ergometeret, omklædningsbænken, bordet, armlænet osv! Og brug fx albuen til at åbne en dør med i stedet for din hånd.
 • Der vil som før coronakrisen være ugentlig rengøring af KRs lokaler udført af et professionelt firma

Som sagt vil der for hvert lokale være et skilt ved indgangen, som angiver antal, reglen om mindst 2 meters afstand og reglen om selv at afspritte/rengøre de kontaktflader, som du har rørt ved. Vi forsøger at have sprit alle de relevante steder – ellers meld tilbage til Bestyrelsen.

Tutten og køkkenet åbner i første omgang ikke – vi har sammen med Tutten vurderet, at det er en for stor opgave at overholde krav om afspritning/rengøring.

Yderligere normalisering af roningen i KR – fra 10. juni

 Ikke kategoriseret  Comments Off on Yderligere normalisering af roningen i KR – fra 10. juni
Jun 112020
 

Efter at myndighederne har ophævet de sidste restriktioner, og DIF og DFfR er kommet med nye retningslinjer, har bestyrelsen besluttet, at:

 • Kravet om obligatoriske rohold ophæves, og roture skal ikke længere forhåndsanmeldes som aktivitet på rokortet. DFfR har en generel anbefaling om at undgå for mange forskellige romakkere, og at man dermed ikke roer med for mange forskellige i løbet af sæsonen.
 • Fællesroningen mandag og torsdag aften starter torsdag d. 11. juni
 • 50+ gruppens fælles formiddagsroning mandag, onsdag og fredag genoptages fra mandag d. 15. juni.
 • Roture kan slås op på rokortet (husk at rette indstillingerne til igen at modtage mail fra rokort, hvis du har slået denne funktion fra)
 • Roere, der af forsigtighedshensyn ønsker at ro på faste rohold, kan fortsat gøre dette. Man kan kontakte Maja Carøe, hvis man har brug for at komme i kontakt med andre, der kun ønsker at ro på et fast hold.
 •  Reglerne for rengøring af både gælder uforandret.
 •  Reglerne for håndhygiejne og afspritning af kontaktflader og afstand gælder uforandret.
 • Indtil videre skal man som hidtil møde omklædt, da omklædningsrum og bad endnu ikke kan benyttes. Bestyrelsen vil snarest muligt give meddelelse om hvornår og hvorledes bad og omklædning atter kan tages i brug, idet dette vil blive med begrænset kapacitet og krav om at man hver især gør rent efter sig.
 • Sauna og indendørslokaliteterne, herunder ergometerrummet, holdes lukkede indtil videre. Der er således fortsat kun adgang til bådhallen efter både og andet materiel, samt de to toiletter i bådhallen (kontaktpunkter afsprittes efter brug).
 • Alle roture skal fortsat registreres på rokortet ved brug af egen mobiltelefon eller tablet. (PC-erne i bådhallen kan ikke benyttes).

BESTYRELSEN

Nye ro-regler fra fredag d. 15. maj 2020

 Ikke kategoriseret  Comments Off on Nye ro-regler fra fredag d. 15. maj 2020
May 152020
 

Den længe ventede udmelding fra DFfR er kommet.

Download denne post som PDF

Fra fredag 15. maj er der nye muligheder for mere roning

 • I kan organisere faste rohold på op til 10 personer. Eksisterende hold kan sammenlægges og eventuelle roer uden hold kan tilføjes. Tilmelding og hjælp til koordinering af holdene sker hos Maja på majacaroe@hotmail.com. Mere info kommer i løbet af weekenden.
 • Roning i alle bådtyper er tilladt under hensyntagen til, at der ikke befinder sig mere end 10 personer på bådpladsen/broen samtidig. 
 • I skal fortsat have et øget fokus på hygiejne. For bådrengøring se: https://www.youtube.com/watch?v=D6o3jsCAHt4 
 • Ingen omklædningsfaciliteter er åbne – klæd om hjemmefra 
 • Generelle regler og forholdsregler kan findes på coronasmitte.dk 
 • Alle skift i inrigger er efter holdets evne og styrmandens vurdering 
 • Der må skiftes som vanligt i 2 års inrigger – eller hvad holdet er trygge ved. 
 • Der må skiftes mellem 4 pladsen og styrmand i 4 års inrigger. Øvrige skift skal foregå via land. 
 • Bådpladsen opdeles i en inrigger- og outriggerzone, hvor der max må være 10 personer i hver zone. 
 • For at sikre mindst mulig trafik på bådplads/bro, skal I overholde tidspunkter for både afgang og ankomst:

Der er afgang fra broen fra den første halve time, hver time. Der er ankomst den sidste halve time af hver time.

Eks: Et hold er tilmeldt til kl. 09:00 – de skal være væk fra broen inden kl. 09:30. Fra kl. 09:30 til kl. 10:00 kan et hold returnere til KR. Båd og mandskab skal være væk fra pladsen inden kl. 10:00.

Mandag og onsdag fra kl. 16:30 til 19:00 og søndag fra kl.12:30-16:00 er prioriteret Uro – inklusiv ergometrene. Der vil dog være mulighed for andre at komme på vandet i disse tidsrum – se skema her sidst i mailen her.

Alle ture skal slås op som en Aktivitet på hjemmesiden rokort.dk, inden du/I går på vandet.

 1. Log ind på rokort.dk med brugernavn og kodeord (brugernavn til rokort er medlemsnummer -står på indbetalingskort/ uden bindestreg og kodeord er oftest mobilnr. Se længere nede ved problemer med log on til rokort).
 2. I boksen ”Aktiviteter” klik på den grønne knap ”Opret ny” for at oprette en ny aktivitet.
 3. I titlen skriv navnet på jeres hold.
 4. Efter navn på holdet skrives i parentes inr/out + antal roer eks:

Simonsen(inr3) = hold Simonsen skal ud i en 2 års inrigger eller

Simonsen (out9) = hold Simonsen er ude i otter.

Formålet er at give overblik over, hvor mange roer der er på pladsen hver time.

 1. Undgå at sætte flueben ved ”Send e-mails” ellers bliver e-mails sendt til alle medlemmer.
 2. Start og sluttidspunkt skal oplyses i tidsintervallerne. Så kan alle se,

om der allerede er booket 10 personer i et tidsinterval (Obs. max 10 personer i inriggerzonen og max 10 personer i outrigger zonen).

 1. Både kan ikke reserveres for nuværende.
 2. Hvert hold må kun have 1 aktivitet oprettet ad gangen. Det betyder, at I først kan registrere jeres næste rotur, når dagens tur er forbi.

 Skriv båden ind og ud

Undgå brug af pc i bådhallen. Skriv i stedet båden ud og ind via appen ”Rokort” på din egen telefon. Appen kan downloades til Iphone og android telefoner. For at logge ind i appen skal du bruge samme brugernavn og kodeord som til Rokort hjemmeside. Appen er virkelig simpel. For at skrive en båd ud skal du bare vælge ”Ny tur på vandet” og resten giver sig selv. Kan du ikke se ”Ny tur på vandet”, så tryk på ”+” nederst til venstre.

Har du problemer med reservation på rokort.dk og spørgsmål til appen, 

Så kontakt Vibeke Skousen på Vibeke.skousen@gmail.com eller 23901810.

KR-roere på Bagsværd er underlagt samme regelsæt som ovenstående. Ved spørgsmål om roning på Bagsværd – kontakt kaproningschefen.

Rigtig god fornøjelse 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

Rotider
Mandag Afgang KR- hele til halve time Retur Kr-halve til hele time Afgang KR kl.16:00 retur efter kl.19:00 Uro Kl.16:30 til 19:00 Afgang KR Kl 17:15 og kl 17:45 Retur Kr efter kl 19:00 Afgang KR Kl 19:15 Retur ?
Tirsdag Afgang KR-hele til halve time Retur Kr-halve til hele time Gælder hele døgnet            
Onsdag Afgang KR-hele til halve time Retur Kr-halve til hele time Afgang KR kl.1600 retur efter kl.19:00 Uro Kl.16:30 til 19:00 Afgang KR Kl 17:15 og kl 17:45 Retur Kr efter kl 19:00 Afgang KR Kl 19:15 Retur ?
Torsdag Afgang KR-hele til halve time Retur Kr-halve til hele time Gælder hele døgnet            
Fredag Afgang KR-hele til halve time Retur Kr-halve til hele time Gælder hele døgnet            
Lørdag Afgang KR-hele til halve time Retur Kr-halve til hele time Gælder hele døgnet            
Søndag Afgang KR-hele til halve time Retur Kr-halve til hele time Al morgen og formiddagsroning afvikles inden kl 12 -eller rerur efter kl.16 Uro Kl.12:30 til 16:00 Afgang KR-hele til halve time Fra kl 16:00 Retur Kr-halve til hele time Fra kl 16:30

LIGE OMHJØRNET – OM FÆRRE RO-RESTRIKTIONER

 Ikke kategoriseret  Comments Off on LIGE OMHJØRNET – OM FÆRRE RO-RESTRIKTIONER
May 132020
 

Kære alle rokammerater i KR

Vi venter på de nye meldinger fra DFfR. Indtil da gælder de udstukne restriktioner og de generelle anbefalinger fra SST.

Tak til jer alle for jeres tålmodighed og gode adfærd omkring overholdelse af de udmeldte restriktioner. Det har udvirket at vi i bestyrelsen er fortrøstningsfulde for at de snarlige nye reducerede restriktioner vil bevirke at vi kan nærme os normaltilstande. Ærgeligt at så mange gode aktiviteter og forarbejde omkring langture og sociale arrangementer er ramt så hårdt.

HUSK at HAMMER-RO er en mulighed for at benytte hvis behovet for at ro i et andet farvand end i det nære havnemiljø er tilstede. Der er dog ikke mulighed for overnatning og omklædning og badning foregå på hjemmefronten.

Gældende regler skal fortsat overholdes  

Vi må dog konstatere at der i løbet af april og maj måned har været nogle enkelte overtrædelser/kreative løsninger, som vi må tolke som overtrædelser at de udmeldinger bestyrelsen har udsendt omkring hvor mange hold der må ro ud fra Københavns Roklub.

Det fremgår af Ro-Kort at såvel antal bådhold og holdsammensætnings reglerne er overtrådt i nogle situationer. Vi vil gerne præcisere at reglerne er sat op for at reducere og undgå smittespredning af Covid-19 virus, samt undgå at Københavns Roklub bliver et smittespredningscenter, som jo faktisk kan udløse et dødeligt sygdomsforløb for enkelte personer blandt os.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at indskrænke enkelte roeres ro-privilegier hvis reglerne der udmeldes ikke respekteres. Restriktions-reglerne vil fremover fremgå på KR´s hjemmeside og på opslag ved indskrivningspulten.

Vær med til at holde rent

Bådhallen inklusive toiletterne i ro-bassinområdet betragtes som en åben facilitet, men det forudsætter at alle der benytter især toiletterne skal rengøre og desinficere de kritiske flader i lighed med de generelle hygiejneregler.

Konklusion: Rengør toiletterne samt håndtag hver gang I har anvendt toiletfaciliteten. Hvert toilet er udstyret med de nødvendige remedier.

Mange hilsener på bestyrelsens vegne

Niels Holmquist

Formand