Samarbejde med skoler? – selvfølgelig gør vi det!

 Ikke kategoriseret  Comments Off on Samarbejde med skoler? – selvfølgelig gør vi det!
Jan 102020
 

Igennem mange år har Københavns Roklub samarbejdet med forskellige skoler fra Frederiksberg og Københavns kommuner.

De senere år er samarbejdet blevet mere formelt med ansøgninger og skriverier, idet skolerne er forpligtede til det der kaldes ”Åben Skole”, hvor skoler skal ”åbne sig mod lokalsamfundet”- fx ved at samarbejde med Københavns Roklub.

De sidste tre år har elever fra bl.a. Tove Ditlevsens Skole på Vesterbro haft forskellige forløb i Københavns Roklub. I efteråret 2018 blev der ansøgt om et ”åben skole” projekt, som endte med, at forløbet, der startede i august 2019, udelukkende kunne gennemføres ”på land”.

Fire 6. klasser og tre 7. klasser (ca. 170 elever) har klassevis været i roklubben tre- fire gange á ca. 2 timers varighed.

Klasserne blev inddelt i to hold, hvor det ene fik undervisning i ergometer med forskellige aktiviteter, fx stafet, som er godt til samarbejde, hvilket lærerne lægger stor vægt på.

Det andet hold lavede cirkeltræning- og der blev gået til den!

Der blev lagt vægt på, at eleverne fik rørt sig, fik pulsen op, og fik kendskab til rosportens muligheder for indendørs træning – og at de havde det sjovt!

Indlagt i samarbejdet var også et forsøg med fire unge instruktører, som er elever på Tove Ditlevsens Skole i 9. klasse, og medlemmer KR! Instruktørerne underviste parvis ca. 12 gange – primært i cirkeltræning.

Det var et vellykket projekt! Især skal nævnes den store betydning de unge instruktører havde på undervisningen. De instruerede i øvelserne og deltog selv aktivt. Der var noget at se op til.

Selvfølgelig var der rundvisning i klubben, uddeling af pjecer om ungdomsroning- og vi fik i den grad vist og fortalt, hvordan den indendørs træning foregår i Københavns Roklub.

Der var stor ros til projektet fra både elevers og læreres side. Flere lærere fortalte endvidere, at der aldrig har været så mange aktive elever til idræt eller andre åben-skole-projekter, som der var i KR!

Samarbejdet fortsætter! Vi ser frem til det næste projekt med TDS fra august 2020.

Venlig hilsen

Anne Munck, Ungdomsleder

Ved spørgsmål: kr.anne.munck@gmail.com

Dec 182019
 

Tirsdagsholdet siger farvel til én rigtig god ven, ” Kurt Bech”, som har været i KR i 75 år som aktiv roer. Han blev 90 år i august 2019. Han var den der stillede op når KR bad om hjælp til forskellige arrangementer. For tirsdagsholdet var han gennem mange år vores samlingspunktet. Kurt var meget vellidt og en ven som mange vil savne.
Ære være hans minde.

Generalforsamling 2020 i Københavns Roklub

 Ikke kategoriseret  Comments Off on Generalforsamling 2020 i Københavns Roklub
Dec 062019
 

Der indkaldes i henhold til gældende lov for klubben til Generalforsamling i Københavns Roklub, Tømmergravsgade 13, 2450 København SV, tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00.
Specificeret dagsorden udsendes 14 dage før generalforsamlingen.


Niels Holmquist, Formand


Klubbens lov kan ses på hjemmesiden: http://www.koebenhavnsroklub.dk/info-om-kr/love-og-vedtaegter/