Oct 122020
 

Coronasituation giver en række udfordringer, som bestyrelsen på bedste vis har forsøgt at løse. Det vil indebære ændringer og begrænsninger i forhold til tidligere, men vi håber, at det vil være tåleligt, sådan som tiderne nu er.

1.

Det vil være nødvendigt at begrænse holdstørrelserne, således at vi overholder reglerne om afstand mellem personerne og antal personer pr. kvadratmeter.

Lokalerne er blevet gennemgået, ergometre flyttet ud af ergometersalen og resten er sat op med den korrekte afstand, som skal overholdes. Der er sat et antal ergometre ind i verandastuen, hvorfra de kan flyttes ind i hockeysalen. Der er sat afstandsmarkeringer op, hvor ergometrene skal stå, når de bruges. Under brugen skal ventilationen sættes i gang, og den skal slukkes igen efter brug. Se efter pilen på væggen. Efter brug skal ergometrene i hockeysalen flyttes tilbage til verandastuen, så den uden gener kan benyttes til sit primære formål.

2.

Det vil være nødvendigt at udnytte lokalerne bedre. Derfor udvider vi med flere træningstidsrum. Dvs. nogle skal starte tidligere, fortsætte længere, og fordele sig over flere dage. For at overholde hygiejnereglerne er det også vigtigt at redskaber er afsprittet og lokalet forlades senest 10 minutter før det næste hold skal starte.

3.

Vi undersøger muligheden for at etablere en form for videolink fra yogasalen til hockeysalen, således at fx gymnastik kan afvikles i begge rum med én instruktør. Hvis nogen har viden og ekspertise på området, så vil vi gerne have hjælp, kontakt Thorsten Ramstrup thramstrup@gmail.com.

4.

Saunaen bliver ikke åbnet. I modsætning til svømmehaller har vi ikke ressourcer til løbende rengøring eller til at kontrollere at saunaen er fuldt opvarmet inden den tages i brug. Endvidere er pladsforholdene så trange, at kun få kan anvende den samtidigt, hvilket vil indebære en stor risiko for regelbrud.

5.

Der er stillet forslag om at der laves nogle møde-/foredragsaktiviteter for de medlemmer, der gerne vil komme i klubben i vintersæsonen, men ikke er trygge ved at bruge motionslokalerne. Bestyrelsen er åben over for, at der tages initiativ til siddende arrangementer med begrænset deltagertal.