Feb 182019
 

Indkaldelse til Generalforsamling

Københavns Roklub, Tømmergravsgade 13, 2450 København SV

Tirsdag den 19. februar 2019 KL. 19.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren aflægger beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisorer&revisorsuppleanter.
  7. Valg af repræsentanter til DFfR generalforsamling
  8. Valg af repræsentanter til Kbhs Kredsens generalforsamling.
  9. Eventuelt

Ad. Pkt.5:

(Poster med parentes om, supplerer bestyrelsen sig med efter eget valg)

Formand:Niels Holmquist Bestyrelsen foreslår genvalg

1. Viceformand: Lars Hvedstrup Jensen Bestyrelsen foreslår genvalg

2. Viceformand: Flemming Pedersen Bestyrelsen foreslår genvalg

Kasserer:Jane Christensen Bestyrelsen foreslår genvalg

Kontingentregnskabsfører:Henrik Martensen Bestyrelsen foreslår genvalg

Husforvalter Michael Windtberg Bestyrelsen foreslår genvalg

Inriggermaterialeforvalter: VACANT

OutriggermaterialforvalterBestyrelsen foreslår Mary Ann Christiansen

Langtursrochef: Bodil Kryger Bestyrelsen foreslår genvalg

Kaproningschef: Nicholai Skjølstrup Bestyrelsen foreslår genvalg

Motionsrochef: Flemming Simonsen Bestyrelsen foreslår genvalg

Instruktionsrochef: VACANT

Festarrangør:Maja Carøe Bestyrelsen foreslår genvalg

Ungdomsrepræsentant:Jonathan Sølve Bestyrelsen foreslår genvalg

Sekretær: Bestyrelsen foreslår Carsten Yndigegn

(Redaktør): Vacant; (TUT-repræsentant): Thorsten Ramstrup

Ad pkt. 6

Valg af revisorer: Jim Kristensen og Michael L NielsenBestyrelsen foreslår genvalg

Valg af revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslår Poul Scmidt

Ad pkt. 7

Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport: 9 repræsentanter

Bestyrelsen foreslår: Flemming Petersen, Henrik Martensen, Niels Holmquist, Lars Hvedstrup Jensen, Kenny Andersen, Poul Yndigegn,Jonathan Sølve, Jane Christensen, Flemming Simonsen

Ad pkt. 8

Valg af repræsentanter til Københavns Kredsen. 14 repræsentanter:

Bestyrelsen foreslår: Flemming Pedersen, Henrik Martensen, Ole Højstrøm, Kenny Andersen, Niels Holmquist, Lars Hvedstrup Jensen, Annette Andersen, Flemming Simonsen, Stig Fisher Bjerregaard, Ole Andersen, Jonathan Sølve, Michael Windtberg, Bodil Kryger, Kristian Østergaard Martensen

Ad pkt. 9 evt.

Niels Holmquist, Formand

 

Forslag om medtagelse af vinterroning i kilometerregnskab.

Undertegnede medlemmer af Københavns Roklub stiller forslag om at gå over til at nulstille kilometerregnskabet på rokort én gang om året i stedet for, som nu, to gange om året.

Motivation:

Vi bruger rokort til at holde regnskab med vores ture. Enkeltvis og som klub. Et regnskab skal være retvisende. Derfor er det rigtigt og rimeligt at registrere alle roede ture. Som det er nu, sletter regnskabet de ture, der bliver roet mellem standernedhalingen og næste års standerhejsning. Det viser et forkert billede af aktiviteten i klubben. Ved at nulstille kilometerregnskabet på rokort én gang om året får både klubben og hver enkelt roer et korrekt billede af vores aktivitet på vandet.

 

Bemærkninger til forslaget:

Hvis vi i Københavns Roklub vælger at nulstille kilometerregnskabet på rokort én gang om året, skal vi også vælge, hvornår på året det passer bedst at gøre det. Det kan f.eks. være ved standernedhalingen, ved nytår, ved generalforsamlingen, eller det kan være ved standerhejsningen.

For at nulstille regnskabet ved standernedhalingen taler, at vi kan opretholde vores praksis med at uddele sølv- og guldårer ved dén lejlighed.

 

For at nulstille regnskabet ved nytår taler, at man så følger kalenderåret. Det praktiserer f.eks. Danske Studenters Roklub. Sølv- og guldårer kan så uddeles ved generalforsamlingen.

 

For at nulstille regnskabet ved generalforsamlingen taler, at man kan uddele sølv- og guldårer ved generalforsamlingen. Det gør man i forvejen i andre klubber.

For at nulstille regnskabet ved standerhejsningen taler, at alle følges ad hele sommersæsonen, så man kan følge sæsonens regnskab meget nemt, ganske som nu. Sølv- og guldårer skal så uddeles ved standerhejsningen.

(Afstemningsteknisk bemærkning til generalforsamlingens dirigent:

Forslagsstillerne foreslår, at afstemningen bliver gennemført i tre runder. Først en principbeslutning – skal vi gå over til at nulstille kilometerregnskabet én gang om året? Hvis forslaget bliver vedtaget, så forestiller vi os en afstemning om de fire tidspunkter. Hvis ingen af de fire tidspunkter får over 50% tilslutning i denne runde, tænker vi os en tredje runde mellem de to tidspunkter, der fik flest stemmer i runde to).

Vi håber, I vil tage godt imod forslaget.

Med venlig hilsen,

Jørgen Mark Pedersen, Knud Henrik Strømming, Niels-Bo Jensen, Knud Glamsø, Hanne Sandstrøm, Merete Boye-Hansen, Aase Johannessen, Lisbeth Villemoes Sørensen, Henrik Tornblad, Marietta Berga, Majbritt Lund, Berit Munkebo, Per Mørch-Jensen, Elsebeth Thorlak, Steffen Ekman, Pernille Forsberg, Thorsten Larsen og Alison Lyng.