Feb 042020
 

Referat af generalforsamlingen

Formandens beretning

Der indkaldes til Generalforsamling i Københavns Roklub Tømmergravsgade 13, 2450 København SV, Tirsdag den 18. februar 2020 KL. 19.00 med følgende dagsorden (download):

Dagsorden

Samtidig vedlægges klubbens årsregnskab:

Årsregnskab 2019 (korrektion 11.2.20: der er nu linket til det korrekte årsregnskab)

Fuldmagtsblanket (til stemmeafgivning)