feb 212018
 

Tirsdag den 20. februar 2018 afholdt Københavns Roklub den årlige ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen var med antallet af fremmødte og medbragte fuldmagter beslutningdygtig. Dermed kunne de fremsatte ændringsforslag til klubbens vedtægter og indkomne forslag behandles.

Formandens beretning og klubbens regnskab blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen valgte en ny bestyrelse, der for størstedelens vedkommende består af genvalg. Nye bestyrelsesmedlemmer er som 1. viceformand Lars Hvedstrup Jensen og festarrangør Maja Carøe. Den nye samlede bestyrelse er hermed:

Formand Niels Holmquist, 1. viceformand Lars Hvedstrup Jensen, 2. viceformand Flemming Petersen, Kasserer Jane Christensen, Kontingentregnskabsfører Henrik Martensen, Husforvalter Michael Windtberg, Outriggermaterielforvalter Kristian Østergaard Martensen, Kaproningschef: Nicolai Skjølstrup, Langtursrochef Bodil Kryger, Motionsrochef Flemming Simonsen, Instruktionsrochef Annette Kjærulf Andersen, Ungdomsrepræsentant Jonathan Sølve, Festarrangør Maja Carøe, Sekretær Vibeke Skousen. Repræsentant for tutten er Thorsten Ramstrup. Posterne som inriggermaterielforvalter og redaktør er ikke besatte.

Formand Niels Holmquist takkede hjerteligt afgående 1. viceformand Poul Schmidt for 31 år i bestyrelsen.

Det officielle referat for generalforsamlingen udsendes efterfølgende.