Oct 262020
 

Vibeke Skousen og Anne Munck modtog begge ved lørdagens Standerstrygning KRs ærestegn, der tildeles medlemmer, der over en lang årrække har ydet en betydelig og vigtig indsats, der både har gavnet KR i almindelighed og KRs medlemmer i særdeleshed. Både Anne og Vibeke har varetaget det krævende klubarbejde som sekretærer og bevirket at klubbens øvrige bestyrelsesmedlemmer har fået forærende input til beslutninger, men også fået udførlige referater fra bestyrelsesmøderne.

Udover mange forskellige engagerede ad hoc indsatser bør fremhæves Vibekes gåpåmod omkring etablering af struktureret romotionstræning på vand og på land, samt varetagelse af pultvagter.
Anne har igennem snart 10 år varetaget den overordnede etablering af udviklingen af en idag stor ungdomsafdeling, så både trænere og instruktører har et struktureret setup at arbejde ud fra. Samtidig har Anne sørget for at holde forældre til klubbens ungdomsroere informeret om aktiviteterne og formået at engagere forældrene, når ungdomsroere deltager i træningslejre og ragattaer, og ikke mindst i klubbens daglige ungdomsaktiviteter.
KR har meget at takke Anne og Vibeke for, så et ærestegn er meget velfortjent.

På bestyrelsens vegne
Niels Holmquist
Formand