Jan 032019
 

Hermed indkaldes til generalforsamling i

Københavns Roklub,

Tømmergravsgade 13,
2450 Københavns SV.
Tirsdag den 19.Februar 2019. KL.19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisorer
7. Valg af revisorsuppleant
8. Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport
9. Valg af repræsentanter til Københavns Kredsen.
10.Eventuelt

Niels Holmquist
Formand

 

Forslag skal være fremsendt til bestyrelsen inden 15. januar 2019, jf. vedtægterne. Link her til vedtægterne.

§12
Stk. 1 Forandringer i den bestående lov og vedtægter kan kun forelægges på den ordinære generalforsamling, og skal senest 15. januar være fremsendt til bestyrelsen, og være udsendt til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.”