Bestyrelsen

 
Formand Niels Holmquist formand@koebenhavnsroklub.dk
Viceformand Lars Hvedstrup naestformand@koebenhavnsroklub.dk
2. viceformand Flemming Pedersen 2.naestformand@koebenhavnsroklub.dk
Kontingentkasserer Henrik Martensen kontingent@koebenhavnsroklub.dk
Kasserer Jane Christensen kasserer@koebenhavnsroklub.dk
Kaproningschef Nicolai Skjølstrup kaproning@koebenhavnsroklub.dk
Motionsrochef Flemming Simonsen motion@koebenhavnsroklub.dk
Langtursrochef Bodil Kryger langtur@koebenhavnsroklub.dk
Instruktionsrochef Claus Cyril Jensen instruktion@koebenhavnsroklub.dk
Ungdomstræner Sebastian Sølve ungdomstraener@koebenhavnsroklub.dk
Materiel, inrigger <Vacant> inriggermateriel@koebenhavnsroklub.dk
Materiel, outrigger Mary Ann Christiansen outriggermateriel@koebenhavnsroklub.dk
Husforvalter Michael Windtberg husforvalter@koebenhavnsroklub.dk
Sekretær Carsten Yndigegn sekretaer@koebenhavnsroklub.dk
Aktivitetsarrangør Maja Carøe aktivitetsarrangoer@koebenhavnsroklub.dk