Foreningen GKR

 

GKR er Københavns Roklubs støtteforening, som i dag (2014) har ca. 150 medlemmer. Kontingentet til foreningen er minimum 100,- kr. om året.

Hvem er GKR?
Vi er først og fremmest en flok med en meget stor aldersspredning med det til fælles, at vi alle holder af KR.

Denne glæde, man kan sige veneration for KR, er det et af foreningens formål at bevare hos det enkelte medlem, uanset hvilket aktivitetsniveau man aktuelt befinder sig på – dette bl.a. ved hyggelige sammenkomster.

Gennem mere end 90 år har det været muligt igennem GKR at støtte KR såvel økonomisk som med fysisk assistance til klubbens mange gøremål. Dette vil vi blive ved med!

Alle kan blive medlem. Du kan blot rette henvendelse f.eks. til kassereren.

Kontingent m.m. indbetales på denne konto:
Danske Bank:  1551 – 8022062

GKR’s bestyrelse:

Formand:  Gunner Nielsen hanne.gunner@webspeed.dk 
Næstformand: Henrik Leon Petersen krkyllingen@hotmail.com
Kasserer: Verner Skov-Jensen verner@skov-jensen.com
Sekretær: Ulla Hesselbjerg ullaahesselbjerg@hotmail.dk