Information fra KR Bestyrelsens møder 2017 og 2018

 

Oktober 2018

Bestyrelsen i KR havde møde den 2. oktober 2018, og her kommer lidt info til dig fra mødet.

Generelt er der gang i rosæsonens slutspurt med planlægning og afholdelse af:

 • Kortbane DM i Sorø med god deltagelse af KR hold, og fine placeringer (afholdt 6. oktober 2018)
 • Copenhagen Harbour Race, 13. oktober
 • Kanindåb og standerstrygning, 27. okt
 • ober
 • Vintersæson: 29. oktober.

Bestyrelsen:

 • Fastlagte vintersæsonens program og afsatte tider for de mange grupper til træning i ergometre. Der vil, i lighed med andre år,  også være yoga, gymnastik, cirkeltræning, hockey m.v… Der er rift om lokalerne i hverdagene i timerne fra kl. 16:00 – 19:00. Brug derfor også ergometer/yoga salen i stue-etagen, hvis du vil træne og der er lidt for mange lyde og dufte i den store træningssal. Oversigter bliver opslået i klubben og vist på hjemmesiden i løbet af ugen inden standeren stryges.
 • Besluttede, at der skal laves mobile spejle til brug for ergometertræning i den lille sal.
 • Takkede “Ja” til tilbud fra medlem Chris Vonnesbeck om at lave inrigger bådvogne i rustfrit stål. Lever første udgave op til funktionalitet ved praktisk anvendelse, er planen at bestille yderligere tre bådvogne.
 • Debatterede instruktion og inklusion af nye medlemmer. Det er øv, at kræfter og energi, der lægges i at instruere nye medlemmer i roningen, ikke bærer frugt i form af blivende aktive  medlemmer som får gode ro-oplevelser. Har KR overhovedet kapacitet til mange nye medlemmer? Det er vanskeligt at bemande instruktions forløbene og der er ikke mange aktive roere, til at ro med nye til bl.a. fællesroning. Hvordan kan KR etablere de faste rammer, som mange erfaringer viser at nye medlemmer har brug for? Bestyrelsen vil drøfte emnet videre på kommende bestyrelsesmøder.

I bestyrelsen fik vi orientering om:

 • KR’s deltagelse i Baltic Cup, hvor Cecilie Brünnich Sørensen, fortjener et stort tillykke. I JW1X roede hun sig til sølv på 2000m og dagen derpå bronze i 500m. Derudover spurtede hun fra medalje podiet for at ro i  4x, hvor en af roerne var blevet skadet. Her roede holdet sig til også til en podieplads. I Baltic Cup konkurrerer lande, rundt om Baltic Sea om placering. Danmark fik en samlet 2. plads, foran Polen og efter Tyskland.
 • Byggeplaner og aktiviteter hos vores nabo mod øst, som også har projektitlen “Byggefelt A” (vores naboer). De vil gerne låne lidt areal hos KR til at opstille en skurvognsby.
 • Ingen nytårfest-arrangement i KR pga frafald blandt arrangørerne.
 • Vinterinstruktion er planlagt og, der er start 5. november og i januar 2019.
 • At dragebådsdamerne er glade for muligheden for at træne i dragebåde i KR i sommersæsonen.

Bestyrelsens næste møde er 6. november 2018. Her tager bestyrelsen hul på forberedelse af generalforsamling i februar 2019.

Med venlig hilsen

Vibeke Skousen
Sekretær, Københavns Roklub


September 2018

Teksten her er udsendt i mail på KR-Info, og  er et sammendrag af de emner, vi i bestyrelsen drøftede, blev orienterede om og besluttede på bestyrelsesmødet den 4. september 2018. Det er vilkårlig rækkefølge.

Bestyrelsen fastsatte datoer for arrangementer i 2019:

 • Efter ergo DM fest: 26/1-2019
 • Dansefest: 2/2-2019
 • Generalforsamling: 19/2 2019
 • Standerhejsning: 31/3 -2019 frokostarrangement
 • Husvedligehold: reservere 9/3 og 16/3
 • Kinesiske dragebåds festdag.: 9/6-2019
 • Midsommerfest / Skt. Hans fest: 22. og 23. / 6 -2019
 • Ro- og grillarrangement i regi af Københavnskredsen, et fredagsarrangement i juni eller august.
 • Port of Copenhagen: 10/8 eller 17/8 eller 24/8. Den endelige dato bliver fastlagt på et Dffr Regatta møde i nogember.
 • CHR (Copenhagen Harbour Race): 12/10-2019
 • Standerstrygning: 26/10-2019
 • Julemiddag: 19/12 -2019

Kanindåb: Bestyrelsen besluttede, at datoen fastlægges efter, at have evalueret på hvordan det fungerer i 2018 hvor vi har standerstrygning og kanindåb samtidig.

Derudover kan du glæde dig til inriggerbådvedligehold, det er allerede i november 2018.

En henvendelse til bestyrelsen fra formiddagsroerne, blev af bestyrelsen fortolket som om at gruppen ikke har behov for fast træner, nok mere behov for at forbedre teknik. Derfor foreslår bestyrelsen, at der i begyndelsen af sæsonen arrangeres teknik-dage f.eks. i en weekend. At få tilknyttet en træner som gruppe af roere, f.eks. formiddagsroerne, dame-outriggergruppen o.a. medfører at stille op til regattaer og kaproninger.

Juniorrummet har ingen ventilation, da det oprindeligt var tænkt som et depotrum. Juniorerne  har ønsket at kunne bruge lokalet mere og der mangler luft / der er behov for en nødudgang. Det skal derfor undersøges, hvad det vil koste at få lavet ventilation / vinduer, hvor ingen kan kravle ind; men man kan godt komme ud (nødudgang).

Besluttet at vinduerne i ergotræningssalen skal repareres hurtigst muligt, så de kan åbnes igen.

At benzin til motorbådene skal ud og stå i en metalbeholder med låg på.

Kontingentkasseren gav en kort status over antal medlemmer og antal udmeldte. Vi er medlemsmæssigt bagud i fht sidste år.

Juniortræner Jonathan Sølve orienterede om, at der ved Baltic Cup (Kruszwica, Polen) er deltagelse fra KR med roer Cecilie Brünnich Sørensen, trænere Jonathan Sølve og Mathilde Friis. Mathilde er træner for en ikke KR båd. Sebastian Bache og Aksel Dybdahl været til U23 EM i 4- Og, at der ved DM vil være deltagelse af de ældste juniorroere, derudover vil KR være repræsenteret med en eller flere 8+ den ene med en række tidligere guld vindende kaproere, der nu melder sig ind i KR.

Copenhagen Harbour Race (CHR) 2018  er under planlægning. Der er sendt mail ud om behov for hjælpere, bestyrelsen opfordrer medlemmer til at melde sig til en lille eller større opgave. For at begrænse festens fysiske rumfang, er der forslag om at sætte låse på omklædningsrummene og ergometersalen i tidsrummet kl. 20:00 – 06:00.

Skulle nogle medlemmer undre sig over ponton forsamlingen i bunden af Tømmergraven, hvor nogle ser meget slidte ud i forhold til den ny-anlagte, så er det KR’s pontoner, de er ikke sådan lige at fjerne, da der er meget beton i dem, og der er planer om at anvende dem f.eks. i forbindelse med kanalen, der bliver gravet øst for KR.

Bestyrelsen fastlægger på næste møde vinteraktivitetsprogrammet, det vil i sandsynligvis komme til at ligne sidste års program, med enkelte justeringer: Der skal være mere tid mellem ergometertræningen og yoga, hvorfor yoga først kan starte kl 18:30. Hvis du har forslag, ønsker og input, er du naturligvis velkommen til at sende dem til bestyrelsen.

Vinterbadehus og terrasse er skrinlagt. Der har tidligere i 2018 været fremsat ideer om  at bebygge det nye areal øst for klubben med en terrasse/veranda med udgang fra 1. sals plan, og en badstue/sauna nedenunder. Det bliver ikke til noget lige nu. Realisering af de fremlagte planer og tegninger, vil beløbe sig til  300.000 kr., og bestyrelsen vurderer, at tiden til at skulle optage et lån ikke er inde. Der er er p.t. ingen penge i kassen til at finansiere projektet. Bestyrelsen takker Niels Grundtvig-Poulsen for at have udført tegninger og lave et flot oplæg. Det vil blive gemt til økonomien er mere gunstig.

Der bliver indgået ordning for 2019 for at give dragebådsdamerne mulighed for at træne i dragebåde og have tilknytning til KR. Bestyrelsen vurderer herefter, hvordan det er gået med ordningen under de opsatte forudsætninger. bl.a. at dragebådsdamerne stiller med egen styrmand.

Standerstrygning og kanindåb er i år samme dag, og der god gang i planlægningen. Udover dåb af kaniner skal også tre både døbes:: 3x giggen, 2x coastal og en Filippi.

Husforvalter Michael Windtberg er lidt om sig og får talt med entreprenørerne på byggegrundene bl.a. omkring medlemmernes udfordringer med at kunne parkere i hverdagene og ikke mindst i forbindelse med arrangementer. Det betyder, at vi nok kan anvende nogle af arealerne til bl.a. trailer parkering i forbindelse med CHR. Hvorvidt der er parkeringsmuligheder i hverdagene, blev lidt uklart for referenten, så tal med Michael om det.

Husk at meld dig som bådhaltømmer, motorbådsfører, borddækker, tidtager, bådhal-opfylder m.v. til CHR den 13. oktober 2018.

Bestyrelsen holder næste møde 2. oktober 2018.


August 2018

Kære rokammerater

KR’s solmodne bestyrelse havde tirsdag den 14. august bestyrelsesmøde. Her er en (ikke kort) informationsmail. God læsefornøjelse.

Først bringes ”runden”, som er det punkt på bestyrelsens møder, hvor alle kort har ordet og orienterer inden for eget område.

Formand, Niels Holmquist:

 • At han har været i Irland til Coupe de la Jeunesse. En international (14 nationer) for juniorer, der ikke er med på VM plan. Noget juniorroerne kan have glæde af.
 • At der er forsinkelser i ombygningen af Bagsværd rostadion, og at Niels deltager i en række møder omkring det fremtidige rostadion.
 • At der på sigt skal anskaffes sweep årer til 8’er ”Tak KV”

Kasserer, Jane Christensen:

 • At der har været mange udgifter til bådene i år. Og udgifterne står pænt i kø for at blive betalt.
 • At grundskyldsopkrævningen er steget betragteligt i år, og lige nu kører By & Havn sagen hos kommunen, da det er By & Havn, der ejer grunden, KR lejer. Bliver grundskylden en realitet, vil klubbens konto være tom.
 • Har sammen med revisoren udarbejdet ansøgning om tilskud til Københavns Kommune i år via en elektronisk foreningsportal (og ikke længere manuelt indsendte regnskaber og blanketter.
 • At der er søgt om børneattest for alle, der har med børn og unge at gøre i KR.
 • Efterspurgte at få registreringsnummer på biler og trailere, så der kun betales omkostninger for biler og trailere, der tilhører KR.

Sekretær, Vibeke Skousen:

 • At der er behov for at få lavet et ophæng til ergometerunderlagsmåtter i stue-salen, samt ønske om flere Concept2 måtter, for de er bedre som underlag til ergometrene.
 •  Jane spørger til GDPR, og Vibeke kan orientere om, at vi er i gang, I første omgang med at klarlægge, hvor vi har data. Generelt skal vi huske, at GDPR også går ud på, at sikre, at vi har beskrevet, hvad vi gør med og hvor vi har data.

Michael Windtberg:

 • At der er modtaget et ønske om et vindue, der kan åbnes i juniorrummet, og mulighed for at åbne vinduer til brug for hurtig udluftning i stue-salen.

Flemming Pedersen:

 • At årer, der er dedikeret til en båd, f.eks. 3xgig, ikke skal anvendes til andre både
 • At vi i KR mangler strategiske overvejelser omkring, hvordan det, der sker omkring os i nærområdet, kommer til at få indflydelse på os. Meget konkret er der færre og færre parkeringspladser og med tilflytningerne er der flere og flere om pladserne, det betyder at medlemmer, der kommer til KR i bil får sværere og sværere ved at kunne parkere. Vil det på sigt medføre at medlemmer melder sig ud? Vi bør som forening tage mere strategisk stilling til det, og til hvordan vi kan imødegå forandringerne, og han opfordrede til, at vi laver en arbejdsgruppe, der arbejder med forslag hertil.

Thorsten Ramstrup:

 • At det har set lidt sløjt ud med at skaffe tut-hjælpere til fællesspisning, trods det, at der er mange, der spiser med.
 • Spurgte til anvendelse af 2x coastal. Og blev informeret om, at den skal anvendes på samme måde som andre både, og at roerne naturligvis skal være agtpågivende, når de ror uden styrmand..  Vibeke kunne orientere om, at 2x coastal stadig er under reparation, den ene rig kan ikke monteres pga en defekt.

Skilte og planche

Bestyrelsen har godkendt et forslag, som et par medlemmer har sendt til bestyrelsen, om udarbejdelse af skiltning, så det tydeligt fremgår, at området er for medlemmer af Københavns Roklub. Forslaget indeholdt også opsætning af planche (som de udstillingsskilte der er sat op om Tømmergraven), hvor der også er påsat en folderholder. På planche er der info om KR og træningstider, webadr, mm. Folder/flyer er til folk som potentielt kan blive nye medlemmer.

Medlemmer kan sige til fremmede folk, at de ikke må opholde sig her på KR’s område og henvise til skiltene og samtidig fortælle, at hvis du bliver medlem af vores herlige klub, så får du adgang til alle disse faciliteter – læs denne flyer.

 

Hammerro og båd-disponering

Der er opstået en udfordring med bådene på Hammerro, der tørrede i sommervarmen. Det var godt for plastic-bådene med denne svedetur; men træbådene er blevet så utætte, at de nu er kørt tilbage til KR. Der er derfor blot to 2inr. i Hammerro p.t. Derfor skal gæsteroere have besked om dette, så de kan planlægge deres ture anderledes.

På mødet blev henvist til, at ideen med Hammergården i sin tid var, at der skulle være gode både til rådighed.  ”Tutten” og ”Proppen” skal hjem til KR til grundig vedligehold i vintersæsonen.

 

Båddisponering i KR

Diskussionen på mødet omkring, hvorvidt bådene i KR skal ligge på faste pladser (med rotation), mundede ud i, at der lige nu mangler en materielforvalter til at kunne forvalte denne opgave.

 

Dragebådsdamernes fremtid i KR

Flemming orienterede omkring Dragebådsdamernes successfulde Firenze regatta, hvor damerne klarede sig rigtig godt.  Dragebådsdamerne er meget fokuserede på at ville fortsætte træning med det formål at kunne deltage i dragebådsregattaer (ikke kun for brystkræftoverlevende), og det blev i bestyrelsen drøftet hvordan vi kan imødegå dette. Punktet bliver genoptaget på et senere bestyrelsesmøde.

 

Havne- og lokalstyrmands-uddanner: Bestyrelsen har udnævnt Knud Henrik Strømming til at være ansvarlig for havne- og lokalstyrmandsuddannelserne. Bestyrelsen ærgerlige over, at en uoverensstemmelse har fået Knud Henrik til genoverveje denne post, da bestyrelsen mener, at Knud Henrik gør et godt stykke arbejde, som er værdsat af mange medlemmer.

 

Træner til outriggerdamegruppen

Bestyrelsen drøftede outriggerdamegruppens henvendelse for at få en træner tilknyttet, især til træning i otteren. Der er enighed om, at der generelt er et behov for at have en træner for voksne medlemmer. Ønsket fra damegruppen, kan afstedkomme, at andre grupper også vil have en træner, og derfor skal der tænkes lidt længere perspektiv, og trænere skal ikke kun være for damegruppen, og andre skal også, ved træning samtidig, kunne få gavn af en træner. Der blev stillet spørgsmål til, hvorvidt der er roere nok i damegruppen til en træner? Kan gruppen mønstre en otter på vandet hver uge? Det kan bekræftes, at det er muligt, at få otteren på vandet hver uge.

Bestyrelsen godkendte, at bruge penge på en træner under forudsætning af at outriggerdamegruppen definerer hvornår tidspunkterne for træningen skal være? Det må ikke ramle ind i tidspunkterne for juniortræning. Samtidig stiller bestyrelsen også krav til gruppen om at vise KR fanen til stævner bl.a. ved at ro til DM og CPH.

Dernæst rejser spørgsmålet sig omkring, hvem der kan være træner? Niels Holmquist har nogle emner, som han vil kontakte.

Det er en forsøgsordning, som evalueres i bestyrelsen.

Populær sal til yoga

At salen i stue-etagen i en forsøgsperiode fra september til december udlejes mandage og onsdage formiddage samt en af eftermiddagene i weekender til brug for yoga. Det er en af kontaktpersonerne fra den kinesiske dragebådsfestival.

8 af bestyrelsens medlemmer var fremmødt på dette møde.. Mange var stadig på sommerferie.  Bestyrelsen holder næste møde den 4. september 2018.

Med venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen i Københavns Roklub

Vibeke Skousen, Sekretær


Juli 2018 <Intet møde>


Juni 2018

Maj 2018

April 2018

Marts 2018

Februar 2018

Januar 2018

November 2017

Oktober 2017

September 2017

August 2017

Juli 2017 <Intet møde>

Juni 2017


Maj 2017

Hermed information fra KR bestyrelsens møde afholdt 2. maj 2017.

Emne: Tilgang til rofarvandet syd for slusen uafhængig af sluseåbningstider.

Der er i KR ikke forbud mod at gå gennem stigbordene ved slusen; men det anses af By & Havn for livsfarligt (i henhold til skiltning); og det er medlemmet, der skal betale for den skade, der måtte komme på materiel.

Der vil fra bestyrelsens side blive arbejdet på at få politisk tilslutning til at der etableres en form for “overbæring”, så roere kan få både fra den ene til den anden side af slusen, uden risiko for materiel og lemmer. Forslag til løsning skitseres og tages med til møde i Københavns Kommune af Niels H.

Forsikring og ansvarfordeling for styrmand og roere.

Husk på, at problemstillingen er opstået, fordi forsikringspraksis har afdækket et hul.

Thorsten R redegjorde for problemstillingen med, hvordan roere er ansvarsforsikret. Et hul i forsikringsforhold, der er dukket op efter en konkret sag fra Ry. Thorsten er i gang med at undersøge med forsikringsselskaber, hvordan dette kan løses, så roere i KR via medlemskabet i KR kan være forsikrede, hvis skade skulle ske på andre personer eller andres ejendele i forbindelse med vores færden i robåde på vandet (ved brug af både). Når tilbud foreligger, vil bestyrelsen tage stilling til det.

Derudover vil Thorsten sammen med Dffr indgå i dialog med forsikringsbranchen til at få det identificerede hul stoppet.

Kort forklaring på det identificerede hul i ansvarsforsikringspolicer:

Hullet er kort fortalt, at sker, der skader på andres ting eller personer i forbindelse med brug af både, dækker roernes ansvarsforsikringer måske ikke, da mange forsikringsbetingelser indeholder bestemmelse omkring kun at være dækkende ved brug af både på max. 3 eller 5 meters længde. Vore robåde er længere. Yderligere er der medlemmer, der måske ikke har en ansvarsforsikring (indbo- og ansvarsforsikring).

 Et andet element, er hvem er den ansvarlige? Er det roeren, der er udskrevet som styrmand, er det roeren på styrmandssædet eller er det roeren, som kan tilsiges at være skadeforvolderen?

Bemærk, at når der er konkurrencer, er det en anden sag. Og deltagerne er dækket af andre sæt forsikringer. Transport af både er ligeledes omfattet af transportforsikring (hvis man tegner den særskilt pr. transport)

Bestyrelsen følger op på dette.

Opfølgning på emne fra sidste møde omkring svømmemeterkrav

Som opfølgning på bestyrelsesmøde i april, hvor svømmekravet blev debatteret, er det i bestyrelsen besluttet, at vi hermed opfordrer alle medlemmer, der også har omgang med KR’s både på vand, om at genopfriske svømmeegenskaber. F.eks. i et af havnebadene tæt ved roklubben. Det er fint at vente til vandet bliver varmere end de i skrivende stund ca 8 C.

Hvorvidt der i indesæsonen tilbydes arrangerede fugtige øvelser i svømmehal, vil bestyrelsen tage op igen senere på året. Det vurderes, af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, at det kan være vanskeligt at få passende tids-allokering i Københavnske kommunale svømmehaller. Det skal være omkostningsneutralt for KR.

Medlemssegmentering, briefing fra arbejdsgruppen

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der debatterer, hvorledes vi på KR Web beskriver medlemsgrupperinger og mulighederne, vi tilbyder medlemmer. Gruppen består af Annette, Henrik Martensen, Nicolai, Ole H og Vibeke. Første møde afholdt 1. maj; drøftelserne fortsætter på et kommende møde.

Orientering fra Formanden

Formanden orienterede, at der er Niels Brock dragebåds arrangementer, første gang 11. maj. Der afholdes udvidet førstehjælp incl. nedkøling for juniortrænere, og få andre medlemmer i KR (20.-21. maj).

Husk at der er arrangeret vinsmagning 31. maj 2017.

Runden (her orienterer bestyrelsesmedlemmerne fra deres respektive områder)

Motionsrochef Flemming orienterede: at 4 KR’ere (Flemming, Betina, Vibeke og Svend) tager på Coastalsemnar i weekenden 6.- 7. maj; og at ”Teknik og Tempo” tilbud om tirsdagen er taget vel imod, blandt erfarne roere, og nu dukker også nogle dem, der er i målgruppen op. Målgruppen er nemlig også nyere medlemmer i alderen 25 – 35 år. Spred gerne det gode budskab!

Sekretær Vibeke havde et par henvendelser: Spørgsmål fra medlem vedr. mulighed for ”indendørs medlemskab”. Dette har tidligere være behandlet på bestyrelsesmøde; og bestyrelsen ønsker ikke at der for aktive medlemmer er differentierede medlemsskaber.

Og hun spurgte til, hvorvidt vi skal opsætte info om at KR’s bådeplads og terrasse er privat område? Bestyrelsen mener ikke det er betimeligt.

Inriggermateriel forvalter Kim, fortæller, at 4-årers inrigger ”GKR” snart bliver sendt på værft og repareret. Der er ydet støtte hertil fra GKR. Tak!

Nicolai (Kaproningrochef) og Jonathan (Juniortræner) orienterede fra Odense Langdistance, hvor KR stillede med flere roere og både. Der blev hentet fine resultater for: junior 8’er; Cecilie i 2’er og herefter kvalificeret til junior EM og Timon fik sølv i 2’er. KR stiller op med flere både til Copenhagen regatta.

Kasserer Jane fik fra bestyrelsen opbakning til at gennemgå og eliminere bankgebyrer, der betales af KR.

Næstformand Poul, at vi igen har rotter, det er modtaget fra Københavns Kommune via By & Havn. Og at han er i dialog med myndigheder og entreprenører omkring placering af markeringsbøjer (gule med kryds), der opsættes for at markere arbejdsområde i Tømmergraven. Det sker bl.a. i fbm byggeri og etablering af kanal mellem KR’s grund og nabogrunden. Bøjerne skal gerne placeres, så vi stadig kan ro ind og ud fra vor bådbro.

Instruktionsrochef Annette orienterede kort om nyligt afholdte instruktionsweekend med 17 deltagere og en stor andel meldte sig ind i KR uden yderligere betænkningstid.

Anden næstformand Flemming, fortalte, at der i år på Hammerro vil være sæsonklargøring og standerhejsning én og samme dag: 21. maj. (re.: Invitation er udsendt på KR-Info 05-05-2017.

Husforvalter Michael anmoder om, at alle er behjælpelige med at henvendelser fra entreprenører, projektledere, byggeplads personligheder, håndværkere o.a., der for tiden rumsterer på nabogrundene, bliver overdraget til ham personligt.

Loftet er undersøgt for rotter, dog er der ikke synlige spor efter de kræ.Derimod er der flere rotter i og omkring bygningerne. Rottefælder opsættes hyppigt.

Michael orienterede også om at arbejdet med friluftsplatformen, der skal være afsluttet 1. juli, går snart i gang.

Kontingentkasserer Henrik Martensen kan berette, at indmeldelser kommer ind i en lind strøm.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 6. juni 2017 kl 19 – 21

Bestyrelsen har besluttet, at bestyrelsesmøderne fortsat er åbne møder, hvor alle medlemmer er velkomne til at lytte med. Referater fra møderne bliver udarbejdet af bestyrelsen (sekretæren) og distribueres på KR Info og på sigt på KR Web.

Skulle du have spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at henvende dig til et af bestyrelsens medlemmer.

Med venlig hilsen

Vibeke Skousen
Sekretær, Københavns Roklub


April 2017

Marts 2017

Februar 2017

Januar 2017