Kontingentsatser og andre priser

 

Kontingentpriser:

Seniorer, fyldt 24 år pr. 1. januar 2019: 775 + 60* = 835 – kr. pr. kvartal.
Senior B, fyldt 18 år pr. 1. januar 2019: 390 + 60* = 450 – kr. pr. kvartal.
Juniorer, ikke fyldt 18 år pr. 1. januar 2019: 200 + 60* = 260 – kr. pr. kvartal.
Passivt medlemskab,   mindst 310 + 60* = 370 – kr. pr. år.

*Tillægget, på 60 kroner pr. kvartal, er et midlertidigt tillæg. Tillægget opkræves som følge af en anstrengt økonomi efter om- og tilbygningsaktiviteterne i 2010/2011, hvor vi afdrager på gæld.

Indbetaling af kontingent
Kontingent kan indbetales på: Giro 6 42 41 71 – HUSK at skrive dit navn på indbetalingen! Eller du kan tilmelde din kontingentbetaling til PBS ved at klikke her.

Betaling for instruktionsforløb indbetales på flg. konto-nr:
Reg.nr. 3361 Konto-nr.: 3361449509

Aktivt kontingent betales kvartalsvis forud pr. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober (nyindmeldte medlemmer kan afvige fra normal kvartalsrytme det første år)Passivt kontingent betales årligt forud pr. 1. januar.

Københavns Roklubs kontingent følger Danmarks Statistik’s Forbrugerprisindeks for oktober 2019 (103,3). Basiskontingent 1994 = 2000 kr./år.

Spørgsmål om kontingentet og medlemsskab, bedes rettet til kontingentkassereren.


Priser for instruktions- og træningsforløb for begyndere (gyldig fra 1. maj 2019):

Sommerkursus  700,- kr. + kontingent
Vinterkursus 700,- kr. + kontingent
Mentorforløb 500,- kr. + kontingent

Priser på omklædningsskabe og klubnøgle

Leje af skab, lille/stort: 120/240,- kr. pr. år
Køb af nøglebrik til klubhuset 200,- kr.