Kontingentsatser og andre priser

 

Kontingentpriser:

Seniorer, fyldt 24 år pr. 1. januar 2017: 750 + 60* = 810,- kr. pr. kvartal.
Senior B, fyldt 18 år pr. 1. januar 2017: 375 + 60* = 435,- kr. pr. kvartal.
Juniorer, ikke fyldt 18 år pr. 1. januar 2017: 185 + 60* = 245,- kr. pr. kvartal.
Veteraner, fyldt 75 år 1. januar 2017: 375 + 60* = 435,- kr. pr. kvartal.
Passivt medlemsskab,   mindst. 300 + 60* = 360,- kr. pr. år.

* Tillægget, på 60 kroner pr. kvartal, er et midlertidigt tillæg. Tillægget opkræves som følge af en anstrengt økonomi efter om- og tilbygningsaktiviteterne i 2010/2011, hvor vi afdrager på gæld.

 

Indbetaling af kontingent
Kontingent kan indbetales på: Giro 6 42 41 71 – HUSK at skrive dit navn på indbetalingen! Eller du kan tilmelde din kontingentbetaling til PBS ved at klikke her.

Aktivt kontingent betales kvartalsvis forud pr. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober (nyindmeldte medlemmer kan afvige fra normal kvartalsrytme det første år)Passivt kontingent betales årligt forud pr. 1. januar.

Københavns Roklubs kontingent følger Danmarks Statistik’s Forbrugerprisindeks for oktober 2015 (131,4). Basiskontingent 1994 = 2000 kr./år.

Spørgsmål om kontingentet og medlemsskab, bedes rettet til kontingentkassereren.

 


 

Priser for instruktions- og træningsforløb for begyndere (gyldig fra 5. december 2017):

Sommerkursus  250,- kr.
Vinterkursus 250,- kr.
Formiddagsroere (+50) 250,- kr.

 

Priser på omklædningsskabe og klubnøgle

Leje af skab, lille/stort: 120/240,- kr. pr. år
Køb af nøglebrik til klubhuset 200,- kr.