May 132020
 

Kære alle rokammerater i KR

Vi venter på de nye meldinger fra DFfR. Indtil da gælder de udstukne restriktioner og de generelle anbefalinger fra SST.

Tak til jer alle for jeres tålmodighed og gode adfærd omkring overholdelse af de udmeldte restriktioner. Det har udvirket at vi i bestyrelsen er fortrøstningsfulde for at de snarlige nye reducerede restriktioner vil bevirke at vi kan nærme os normaltilstande. Ærgeligt at så mange gode aktiviteter og forarbejde omkring langture og sociale arrangementer er ramt så hårdt.

HUSK at HAMMER-RO er en mulighed for at benytte hvis behovet for at ro i et andet farvand end i det nære havnemiljø er tilstede. Der er dog ikke mulighed for overnatning og omklædning og badning foregå på hjemmefronten.

Gældende regler skal fortsat overholdes  

Vi må dog konstatere at der i løbet af april og maj måned har været nogle enkelte overtrædelser/kreative løsninger, som vi må tolke som overtrædelser at de udmeldinger bestyrelsen har udsendt omkring hvor mange hold der må ro ud fra Københavns Roklub.

Det fremgår af Ro-Kort at såvel antal bådhold og holdsammensætnings reglerne er overtrådt i nogle situationer. Vi vil gerne præcisere at reglerne er sat op for at reducere og undgå smittespredning af Covid-19 virus, samt undgå at Københavns Roklub bliver et smittespredningscenter, som jo faktisk kan udløse et dødeligt sygdomsforløb for enkelte personer blandt os.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at indskrænke enkelte roeres ro-privilegier hvis reglerne der udmeldes ikke respekteres. Restriktions-reglerne vil fremover fremgå på KR´s hjemmeside og på opslag ved indskrivningspulten.

Vær med til at holde rent

Bådhallen inklusive toiletterne i ro-bassinområdet betragtes som en åben facilitet, men det forudsætter at alle der benytter især toiletterne skal rengøre og desinficere de kritiske flader i lighed med de generelle hygiejneregler.

Konklusion: Rengør toiletterne samt håndtag hver gang I har anvendt toiletfaciliteten. Hvert toilet er udstyret med de nødvendige remedier.

Mange hilsener på bestyrelsens vegne

Niels Holmquist

Formand