Oct 272020
 

Baseret på de udmeldinger, der er tilgængelige på https://coronasmitte.dk/idraets-og-fritidsfaciliteter, har vi indtil videre følgende retningslinjer for aktivitet i klubben:

Alle skal fra på torsdag den 29. oktober bære mundbind, når vi færdes indendørs i roklubben.

(Myndighedskrav til og med 2. januar 2021)

Kun når vi sidder ned, eller der trænes i zonerne, er mundbind ikke påkrævet.

Der gælder et forsamlingsforbud for mere end 10 personer.
(Myndighedskrav til og med 13. december 2020)

Kravet om forsamlingsantal på max 10 personer gælder ikke for ungdomsroerne og deres trænere. De kan fortsat træne med de antalsbegrænsninger, der var gældende for hvert lokale før d. 26. okt.

På seniorhold må der kun være 10 personer i træningszonen (også selvom nogle af deltagerne er under 21 år).

UDENDØRSTRÆNING

Vinterroning efter vinterroningsreglementet kan fortsat gennemføres i grupper på 10 ad gangen.

Husk at afspritte redningsveste med forstøverflasken!

Vi anbefaler at deltagerne ankommer omklædt og opbevarer tørt skiftetøj i klubbens bådehal, og ikke anvender badefaciliteterne, med mindre der ikke er andre til stede i omklædningsområdet og i badet.

Her gælder antal i området som angivet på dørene til omklædningsområderne, dog ikke over 10 personer ad gangen.

INDENDØRSTRÆNING

Klubbens aktivitetsområder er blevet indrettet i 4 zoner, hver med god plads til 10 aktive personer. Så det er muligt, at 40 medlemmer kan dyrke motion indendørs samtidig.

Ved alle træningsaktiviteter, der foregår i hold i fastlagte tidsrum, er det ikke tilladt at skifte til andre zoner eller at indgå i nye grupperinger i dette tidsrum. 

Bestyrelsen anbefaler at omklædning og badning mest muligt foregår på hjemmefronten. Hvis der skal klædes om og bades i tidsrum, hvor flere hold er aktive, skal hvert hold bade og klæde om for sig. Det max antal er 10 – eller mindre, hvis det er angivet på dørene til omklædnings- og badefaciliteter.

Saunaerne må ikke benyttes.

Ergometersalen 1.sal: 

zone 1 & 2: Max 10 personer i hver zone. Zonerne er pt adskilt vha. bukke og afgrænsningsmarkeringer. 

Zone 1 ind-og-udgang via dør tættest på vores elevator.

Zone 2 Ind-og-udgang længst væk fra elevator nærmest køkkenet.

Opdelingen i 2 zoner findes forsvarlig, da det hele ergometersalen er effektivt udluftet med varmeudveksler, så luften i lokalet sendes ud og erstattes af frisk luft ude fra.

Zone 3: Hockey salen på 1. sal er afmærket med 4m2 markeringer.  

Zone 4: Yogasalen: Ligeledes afmærket med 4m2 markeringer

Senere vil området ved robassin og bådhalsområdet omkring robassin blive indrettet til zone 5.

Bestyrelsen vil justere retningslinjerne, hvis eller når der kommer nye udmeldinger.

BESTYRELSEN