Instruktions- og træningsforløb (Vinter)

 

Hvis du vil være klar til at komme ud og ro når sommer sæsonen for 2018 starter, så tilbyder Københavns Roklub et effektivt instruktions- og træningsforløb.

Roning er en teknisk krævende idræt, der er underlagt høje sikkerhedskrav.  Der er derfor vigtigt, at du lærer teknikken i rotaget, basal sikkerhed, de vigtigste kommandoer, almindelige vigeregler samt bådens opbygning og udstyr.

Formålet med instruktions- og træningsforløbet er at gøre dig klar til at kunne deltage i de mange spændende rooplevelser, der venter forude. Derfor vil du i forløbet møde erfarne og kompetente roere og instruktører, der er uddannet inden for Dansk Forening for Rosport og som er villige til at give dig en gode oplevelse på vandet.

Instruktions- og træningsforløbet er bygget op over en instruktionstime samt 4 træningspas à 1 times varighed. Hvert træningspas består af ergometertræning (romaskine), hvor du får en grundig gennemgang af rotaget samtidig med, at du får pulsen op. Første træningspas er tillige en instruktion i vores robassin, så du får fornemmelsen af at sidde i en robåd. Efter de 4 træningspas kan du deltage i alle Københavns Roklubs øvrige aktiviteter. Du har mulighed for at træne både formiddag og eftermiddag samt i weekenden. Sammen finder vi de træningsmuligheder, der passer bedst til dit behov og ønsker. Målet er, at du er klar til at komme på vandet når sæsonen starter i slutningen af marts 2018.

Du kan tilmelde dig et af følgende hold:

Vinter Hold 1: Opstart den 30. oktober 2017 kl. 17.00. Herefter deltager du i yderligere 4 træningspas som er henholdsvis 6. november, 13. november og 20. november og 27. november 2017. Alle 4 træningspas starter kl. 18.00

Vinter Hold 2: Opstart den 20. november 2017 kl. 17.00. Herefter deltager du i yderligere 4 træningspas som er henholdsvis 27. november, 4. december, 11. december og 18. december. Alle 4 træningspas starter kl. 18.00

Vinter Hold 3: Opstart den 22. januar 2018 kl. 17.00. Herefter deltager du i yderligere 4 træningspas som er henholdsvis 29. januar, 5. februar, 12. februar og 19. februar 2018. Alle 4 træningspas starter kl. 18.00

Tilmelding

Du sender en mail til: instruktion@koebenhavnsroklub.dk med oplysninger om dit navn, alder, mobilnummer samt hvilket hold (Vinter Hold 1, 2 eller 3) du ønsker at deltage på.

Når du har fået en bekræftelse på, at du er optaget på holdet fremsender du en udfyldt indmeldelsesblanket til kontingent@koebenhavnsroklub.dk.

Samtidig skal du indbetale et indmeldelsesgebyr på 250 kr. til Reg.nr. 3361, kontonummer 3361449509.

Har du brug for yderligere informationer kan du altid kontakte Instruktionsrochef Annette Kjærulf Andersen på mobilnr.: 26 13 52 33 eller sende dine spørgsmål til instruktion@koebenhavnsroklub.dk