Nye ro-regler fra fredag d. 15. maj 2020

 Ikke kategoriseret  Comments Off on Nye ro-regler fra fredag d. 15. maj 2020
May 152020
 

Den længe ventede udmelding fra DFfR er kommet.

Download denne post som PDF

Fra fredag 15. maj er der nye muligheder for mere roning

 • I kan organisere faste rohold på op til 10 personer. Eksisterende hold kan sammenlægges og eventuelle roer uden hold kan tilføjes. Tilmelding og hjælp til koordinering af holdene sker hos Maja på majacaroe@hotmail.com. Mere info kommer i løbet af weekenden.
 • Roning i alle bådtyper er tilladt under hensyntagen til, at der ikke befinder sig mere end 10 personer på bådpladsen/broen samtidig. 
 • I skal fortsat have et øget fokus på hygiejne. For bådrengøring se: https://www.youtube.com/watch?v=D6o3jsCAHt4 
 • Ingen omklædningsfaciliteter er åbne – klæd om hjemmefra 
 • Generelle regler og forholdsregler kan findes på coronasmitte.dk 
 • Alle skift i inrigger er efter holdets evne og styrmandens vurdering 
 • Der må skiftes som vanligt i 2 års inrigger – eller hvad holdet er trygge ved. 
 • Der må skiftes mellem 4 pladsen og styrmand i 4 års inrigger. Øvrige skift skal foregå via land. 
 • Bådpladsen opdeles i en inrigger- og outriggerzone, hvor der max må være 10 personer i hver zone. 
 • For at sikre mindst mulig trafik på bådplads/bro, skal I overholde tidspunkter for både afgang og ankomst:

Der er afgang fra broen fra den første halve time, hver time. Der er ankomst den sidste halve time af hver time.

Eks: Et hold er tilmeldt til kl. 09:00 – de skal være væk fra broen inden kl. 09:30. Fra kl. 09:30 til kl. 10:00 kan et hold returnere til KR. Båd og mandskab skal være væk fra pladsen inden kl. 10:00.

Mandag og onsdag fra kl. 16:30 til 19:00 og søndag fra kl.12:30-16:00 er prioriteret Uro – inklusiv ergometrene. Der vil dog være mulighed for andre at komme på vandet i disse tidsrum – se skema her sidst i mailen her.

Alle ture skal slås op som en Aktivitet på hjemmesiden rokort.dk, inden du/I går på vandet.

 1. Log ind på rokort.dk med brugernavn og kodeord (brugernavn til rokort er medlemsnummer -står på indbetalingskort/ uden bindestreg og kodeord er oftest mobilnr. Se længere nede ved problemer med log on til rokort).
 2. I boksen ”Aktiviteter” klik på den grønne knap ”Opret ny” for at oprette en ny aktivitet.
 3. I titlen skriv navnet på jeres hold.
 4. Efter navn på holdet skrives i parentes inr/out + antal roer eks:

Simonsen(inr3) = hold Simonsen skal ud i en 2 års inrigger eller

Simonsen (out9) = hold Simonsen er ude i otter.

Formålet er at give overblik over, hvor mange roer der er på pladsen hver time.

 1. Undgå at sætte flueben ved ”Send e-mails” ellers bliver e-mails sendt til alle medlemmer.
 2. Start og sluttidspunkt skal oplyses i tidsintervallerne. Så kan alle se,

om der allerede er booket 10 personer i et tidsinterval (Obs. max 10 personer i inriggerzonen og max 10 personer i outrigger zonen).

 1. Både kan ikke reserveres for nuværende.
 2. Hvert hold må kun have 1 aktivitet oprettet ad gangen. Det betyder, at I først kan registrere jeres næste rotur, når dagens tur er forbi.

 Skriv båden ind og ud

Undgå brug af pc i bådhallen. Skriv i stedet båden ud og ind via appen ”Rokort” på din egen telefon. Appen kan downloades til Iphone og android telefoner. For at logge ind i appen skal du bruge samme brugernavn og kodeord som til Rokort hjemmeside. Appen er virkelig simpel. For at skrive en båd ud skal du bare vælge ”Ny tur på vandet” og resten giver sig selv. Kan du ikke se ”Ny tur på vandet”, så tryk på ”+” nederst til venstre.

Har du problemer med reservation på rokort.dk og spørgsmål til appen, 

Så kontakt Vibeke Skousen på Vibeke.skousen@gmail.com eller 23901810.

KR-roere på Bagsværd er underlagt samme regelsæt som ovenstående. Ved spørgsmål om roning på Bagsværd – kontakt kaproningschefen.

Rigtig god fornøjelse 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

Rotider
Mandag Afgang KR- hele til halve time Retur Kr-halve til hele time Afgang KR kl.16:00 retur efter kl.19:00 Uro Kl.16:30 til 19:00 Afgang KR Kl 17:15 og kl 17:45 Retur Kr efter kl 19:00 Afgang KR Kl 19:15 Retur ?
Tirsdag Afgang KR-hele til halve time Retur Kr-halve til hele time Gælder hele døgnet            
Onsdag Afgang KR-hele til halve time Retur Kr-halve til hele time Afgang KR kl.1600 retur efter kl.19:00 Uro Kl.16:30 til 19:00 Afgang KR Kl 17:15 og kl 17:45 Retur Kr efter kl 19:00 Afgang KR Kl 19:15 Retur ?
Torsdag Afgang KR-hele til halve time Retur Kr-halve til hele time Gælder hele døgnet            
Fredag Afgang KR-hele til halve time Retur Kr-halve til hele time Gælder hele døgnet            
Lørdag Afgang KR-hele til halve time Retur Kr-halve til hele time Gælder hele døgnet            
Søndag Afgang KR-hele til halve time Retur Kr-halve til hele time Al morgen og formiddagsroning afvikles inden kl 12 -eller rerur efter kl.16 Uro Kl.12:30 til 16:00 Afgang KR-hele til halve time Fra kl 16:00 Retur Kr-halve til hele time Fra kl 16:30

LIGE OMHJØRNET – OM FÆRRE RO-RESTRIKTIONER

 Ikke kategoriseret  Comments Off on LIGE OMHJØRNET – OM FÆRRE RO-RESTRIKTIONER
May 132020
 

Kære alle rokammerater i KR

Vi venter på de nye meldinger fra DFfR. Indtil da gælder de udstukne restriktioner og de generelle anbefalinger fra SST.

Tak til jer alle for jeres tålmodighed og gode adfærd omkring overholdelse af de udmeldte restriktioner. Det har udvirket at vi i bestyrelsen er fortrøstningsfulde for at de snarlige nye reducerede restriktioner vil bevirke at vi kan nærme os normaltilstande. Ærgeligt at så mange gode aktiviteter og forarbejde omkring langture og sociale arrangementer er ramt så hårdt.

HUSK at HAMMER-RO er en mulighed for at benytte hvis behovet for at ro i et andet farvand end i det nære havnemiljø er tilstede. Der er dog ikke mulighed for overnatning og omklædning og badning foregå på hjemmefronten.

Gældende regler skal fortsat overholdes  

Vi må dog konstatere at der i løbet af april og maj måned har været nogle enkelte overtrædelser/kreative løsninger, som vi må tolke som overtrædelser at de udmeldinger bestyrelsen har udsendt omkring hvor mange hold der må ro ud fra Københavns Roklub.

Det fremgår af Ro-Kort at såvel antal bådhold og holdsammensætnings reglerne er overtrådt i nogle situationer. Vi vil gerne præcisere at reglerne er sat op for at reducere og undgå smittespredning af Covid-19 virus, samt undgå at Københavns Roklub bliver et smittespredningscenter, som jo faktisk kan udløse et dødeligt sygdomsforløb for enkelte personer blandt os.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at indskrænke enkelte roeres ro-privilegier hvis reglerne der udmeldes ikke respekteres. Restriktions-reglerne vil fremover fremgå på KR´s hjemmeside og på opslag ved indskrivningspulten.

Vær med til at holde rent

Bådhallen inklusive toiletterne i ro-bassinområdet betragtes som en åben facilitet, men det forudsætter at alle der benytter især toiletterne skal rengøre og desinficere de kritiske flader i lighed med de generelle hygiejneregler.

Konklusion: Rengør toiletterne samt håndtag hver gang I har anvendt toiletfaciliteten. Hvert toilet er udstyret med de nødvendige remedier.

Mange hilsener på bestyrelsens vegne

Niels Holmquist

Formand

KR i gang igen – delvist

 Ikke kategoriseret  Comments Off on KR i gang igen – delvist
Apr 242020
 

(Hent som PDF)

Lørdag den 25. april 2020 åbner KR atter op for begrænset roning efter nedenstående retningslinjer.

DIF har meddelt, at udendørsidræt uden kropskontakt godt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort på coronasmitte.dk.
DFfR har tilpasset anbefalingerne til roklubberne. De skriver på deres hjemmeside:
Kravet om at danskerne kan dyrke udendørs idræt op til 10 personer med 2 meters afstand mellem personerne kan rosporten IKKE indfri, da der kun er mellem 1,07-1,40 meter mellem roerne/styrmanden afhængig af bådtypen. Det skønnes dog, at anbefalingen om at 2 meters afstand forsvarligt kan fraviges under roning på åbent vand i mindre både.

Bådtyper der er frigivet til roning:
Sculler, dobbelt sculler, 2’er uden(2-), 2 åres-inrigger, 3’er gig og coastal 2x

Reglerne under Covid-19
Alle regler om afstand, hygiejne og opførsel udstedt af myndighederne gælder selvfølgelig:

 • Hold dig helt væk, hvis du er det mindste syg, og mød ikke op før tidligst 48 timer efter, at du er symptomfri.
 • Hvis du er i tvivl om din parathed til at starte med at ro, f.eks. på grund af helbred eller alder, få da en lægelig vurdering af, om det er forsvarligt at starte.
 • Skulle du på et tidspunkt blive diagnosticeret covid-19 positiv skal bestyrelsen informeres.
 • Du skal ro på et fast hold af maksimum 3 personer. Det er således ikke tilladt at ro med forskellige makkere eller være reserve på andre hold.
 • Hvis det vælges at skifte i en 2-års-inrigger, må det ikke foregå på vandet.
 • Alle rohold skal registreres hos bestyrelsen. Derfor skal du/I senest lørdag 25/4-2020 kl. 12.00 sende en mail til majacaroe@hotmail.com med navne på de personer, som du har lavet et hold med. Rohold, der anmeldes efter denne frist, må først begynde at ro, når de har fået skriftlig godkendelse fra bestyrelsen.
 • Hvis du ikke har et fast rohold og gerne vil på vandet, har bestyrelsen besluttet at yde en service ved at sammensætte rohold. Hvis du gerne vil med på et rohold, skal du sende en mail til majacaroe@hotmail.com senest lørdag 25/4-2020 kl. 12.00. For at kunne sammensætte så homogene hold som muligt, skal din mail indeholde følgende oplysninger:

Emnefelt: “Dit Navn”.
Styrmand: Ja/Nej
Tidspunkt: Morgen, formiddag, eftermiddag eller aften
Niveau: 1. Roning ofte/hurtig roning, 2. Roning ofte/langsom roning, 3. Roning ikke ofte/hurtig, 4. Roning ikke ofte/langsom (ja definitionerne er sat på spidsen for forståelsens skyld).

EX: Hvis du hedder Jens Jensen, er styrmand, gerne vil ro fire gange om ugen om formiddagen og ro hurtigt, skal du sende følgende mailtekst:
Emnefelt: Jens Jensen
Styrmand: Ja
Tidspunkt: formiddag
Niveau: 1. Roning ofte/hurtig roning

 • Ønsker om at ro med specifikke personer, uddybning om præcis hvor hurtigt man ror osv. vil som udgangspunkt ikke blive honoreret. Det forventes, at der laves en opsamlings runde for dem, som ikke når deadline på lørdag 25. 4. kl. 12.
 • Der udsendes en liste på KR-info med alle roholdene 26.4. i løbet af aftenen.

Sådan reserverer du en båd

 • Alle ture skal slås op som en Aktivitet på hjemmesiden rokort.dk inden du/I går på vandet.
 • Log ind på rokort.dk med brugernavn og kodeord (brugernavn til rokort er medlemsnummer -står på indbetalingskort/ uden bindestreg og kodeord er oftest mobilnr. Se længere nede ved problemer med log on til rokort).
 • I boksen ”Aktiviteter” klik på den grønne knap ”Opret ny” for at oprette en ny aktivitet.
 • I titlen skriv navnet på jeres hold.
 • Undgå at sætte flueben ved ”Send e-mails” ellers bliver e-mails sendt til alle medlemmer.)
  • Start- og sluttidspunkt skal angives i de angivende tidsintervaller. Dermed kan alle se om der er booket 3 ture allerede i et tidsinterval.
 • Hvis du ønsker at benytte en bestemt båd, kan du reservere båden i menuen ”Reservationer”.
 • Hvert hold må kun have en aktivitet oprettet ad gangen. Det betyder, at I først kan registrere næste rotur, når dagens tur er forbi.
 • For at sikre at der ikke samles for mange i KR på noget tidspunkt, må der kun være 3 både på vandet ad gangen. Det er derfor besluttet at dagen opdeles i fire tidsrum, hvor man kan ro. Morgen er fra kl. 6.00-8.00, formiddag er fra kl. 9-12, eftermiddag er fra kl. 13-16 og aften er kl 17-?
 • Mandag og onsdag i tidsrummet 16.30-19 er reserveret til ungdomsroerne.
 • Det er muligt at benytte ro-ergometer på den nye instruktionsplatform. Ergometrene ved yogasalen kan anvendes og stilles i otterhallen efter brug – uden at stå i vejen for motorbådene. Der må benyttes de antal ergometre, der kan placeres, så 2m reglen overholdes. Hele ergometret afsprittes efter brug.
 • Det vurderes, at platformen er så afsides, at klargøring og rengøring af både kan foregå, mens der roes i ergometer.

Ophold i KR

 • Du må ikke opholde dig i eller benytte nogle af faciliteterne i KR som fx toilet eller omklædningsrum – klæd om hjemmefra! (Din nøglebrik vil blive aktiveret, så du kan få adgang til porten til bådhallen.)
 • Toiletter i bådhallen kan benyttes – husk at spritte af efter brug.
 • Du/I skal forlade klubben efter endt træning.
 • Der må max være 10 personer på bådpladsen ad gangen. Dette skal også overholdes ved roturens start og afslutning. Vær opmærksom på, at bådhold skal holde afafstand til hinanden på broen.

Hygiejniske principper

 • Afsprit eller vask dine hænder grundigt, inden du berører faciliteter og udstyr i KR. Medbring gerne egen håndsprit.
 • Rengør KR’s redningsveste med sæbevand efter hver tur, hvis du har roet med den på. Overvej om dette er tidspunktet til at investere i egen redningsvest.
 • Efter hjemkomst: Vask hænderne grundigt. Derefter skal robåd og håndtag på årer vaskes grundigt med sæbevand bestående af rigeligt opvaskemiddel. Opvaskemiddel, spande og børster forefindes i bådhallen. Se følgende video fra DFfR: https://www.youtube.com/watch?v=D6o3jsCAHt4
 • Skyl båden og årer efterfølgende med rent vand efter vask. Rengør børster i sæbevand og smid klude til vask.
 • Husk også at afspritte vandslangen efter brug.

 Skriv båden ind og ud

Undgå brug af pc i bådhallen. Skriv i stedet båden ud og ind via appen ”Rokort” på din egen telefon. Appen kan downloades til Iphone og android telefoner. For at logge ind i appen skal du bruge samme brugernavn og kodeord som til rokort hjemmeside. Appen er virkelig simpel. For at skrive en båd ud skal du bare vælge ”Ny tur på vandet” og resten giver sig selv. Kan du ikke se ”Ny tur på vandet”, så tryk på ”+” nederst til venstre.

Har du problemer med reservation på rokort.dk og spørgsmål til appen, så kontakt Vibeke Skousen på Vibeke.skousen@gmail.com eller 23901810.

KR-roere på Bagsværd er underlagt samme regelsæt som ovenstående. Ved spørgsmål om roning på Bagsværd – kontakt kaproningschefen.

Ambitionen fra bestyrelsens side er, at så mange medlemmer som muligt får mulighed for at komme på vandet. Bestyrelsen vil løbende evaluere på, hvordan retningslinjerne følges og justere derefter. Giv os gerne konstruktive forslag til forbedringer.

Rigtig god fornøjelse 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

KR er fortsat lukket

 Ikke kategoriseret  Comments Off on KR er fortsat lukket
Apr 112020
 

På dagens hasteindkaldte bestyrelsesmøde blev vi enige om:

Indtil der fremkommer entydig udmeldelse fra sundhedsmyndighederne og DIF/DFfR er idrætsklubber, og dermed også Københavns Roklub, stadig lukket for idrætsaktiviteter.

Derudover er bestyrelsen igang med, i konteksten af den sandsynlige langvarige Coronarestriktive tid, at undersøge om et fællesindkøb af rovenlige godkendte redningsveste kan give nogle rabatter, så hver enkelt roer har sin egen ro-redningsvest.

Vi vender tilbage når vi har flere nye, forhåbentlig gode informationer

På vegne af bestyrelsen

Niels Holmquist, Formand

PS!  Klubben forbliver altså fortsat lukket og aflåst. Enkelte medlemmer kan få adgang til at ordne praktiske opgaver på bådene og huset ved henvendelse til husforvalter Michael Windtberg.