Apr 142015
 

Overskriften relaterer sig til lidt information om hvad der på flere fronter rør sig i klubben. Det er henholdsvis lidt nyt fra bestyrelsen og lidt fra højre og venstre, hvor der er kommet input til redaktionen med ønske om at bringe det videre ud til de som har interesse i at følge lidt med i hverdagens aktiviteter / arrangementer mv. i KR

Bestyrelsen har på seneste møde besluttet, at der i en prøveperiode på ½ år, afholdes åbne bestyrelsesmøder.
Dvs. ethvert medlem af klubben kan komme og overvære et bestyrelsesmøde.
Møderne holdes fremover i verandaen og det er altid den første tirsdag i hver måned (ikke juli) og tidspunktet er kl. 19.00
Der er dog nogle få retningslinjer som er nødvendige at overholde for tilhørerne:
Man skal møde op inden mødet starter og man skal blive til det slutter, eller til dørene lukkes af hensyn til evt. lidt mere fortrolig snak bestyrelsen imellem.
Dette for at undgå forstyrrelser med at folk kommer og går.
Der er ingen servering. Spis hjemmefra. Medbring selv kaffe, vand…
Bestyrelsen glæder sig til og håber på, at klubbens medlemmer vil vise interesse for møderne, med dette nye tiltag.
Læs også om det på KR-Info.

Køb af brugte både.?
Klubben har modtaget tilbud om at kunne købe nogle brugte både, inriggere eller outriggere.
Det overvejes om det er en god idé eller alternativt at bruge penge til at opgradere dele af vor egen ”flåde”.
Spørgsmålet gav samtidig anledning til at kigge hen mod at få lagt en strategi for bådparken generelt.
Indledningsvis købes muligvis en brugt 4-åres inrigger, hvis den er i tilfredsstillende stand.

Juniorerne har afholdt en rigtig god påsketræningslejr med mange deltagere. Samme gruppe har et ønske om at få overdækket pladsen hvor motorbåden ligger hele sommerperioden. Det kan ifølge deres egen vurdering gøres pænt og nemt hvor de 4 pæle står i en slags 4-kant ved ponton’en hen mod Supermarco.

Skoleroning:
Der har været et stort ønske i bestyrelsen om at afholde skoleroning en uge i sommerperioden. For det første for at de unge kan få mulighed for at få sig en god oplevelse, samtidig med at de konkurrerer med / mod andre skoler, men selvfølgelig også på sigt for at KR evt. kan tiltrække nogle nye unge medlemmer.
Men det er tilsyneladende en næsten umulig opgave at nå at skaffe de nødvendige hjælpere og instruktører til projektet, som derfor i KR-regi forventes udsat til næste år, hvis ikke der i sidste øjeblik kommer et par venlige sjæle og tilbyder deres hjælp.

Evt. spørgsmål til ovenstående info rettes til KR-bestyrelse.