Vinterinstruktion

 

Instruktions- og træningsforløb (Vinter)

Hvis du vil være klar til at komme ud og ro, når sommersæsonen for 2021 starter, så tilbyder Københavns Roklub et effektivt instruktions- og træningsforløb.

Roning er en teknisk krævende idræt, der er underlagt høje sikkerhedskrav.  Der er derfor vigtigt, at du lærer teknikken i rotaget, basal sikkerhed, de vigtigste kommandoer, almindelige vigeregler samt bådens opbygning og udstyr.

Formålet med instruktions- og træningsforløbet er at gøre dig klar til at kunne deltage i de mange spændende rooplevelser, der venter forude. Derfor vil du i forløbet møde erfarne og kompetente roere og instruktører, der er uddannet inden for Dansk Forening for Rosport og som er villige til at give dig en gode oplevelse på vandet.

Instruktions- og træningsforløbet er bygget op over en instruktionstime samt en række træningspas à 1 times varighed. Hvert træningspas består af ergometertræning (romaskine) og træning i robassin, hvor du får en grundig gennemgang af rotaget samtidig med, at du får pulsen op.

Der oprettes et vinterhold i februar 2021 med henblik på at være klar til at gå på vandet efter standerhejsningen i slutningen af marts.

Kurset starter mandag d. 22. februar 2021, kl. 18 med en introduktion til klubben og ergometertræning, hvorefter der sluttes af med fællesspisning.

Træningsforløbende fortsætter de efterfølgende mandage frem til standerhejsning lørdag d. 27. marts 2021.

Instruktionsforløbet fortsætter efter standerhejsningen med tre instruktionsaftener på vandet. Disse aftener er d. 29. marts, 7. april og d. 8. april, hvor der tillige sluttes af med deltagelse i fællesspisningen.

Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt instruktionsrochef Claus Jensen ved at sende en mail til: instruktion@koebenhavnsroklub.dk med oplysninger om dit navn, alder, mobilnummer, hvorefter du vil få yderligere informationer.