nov 052016
 

Bliv klar til at komme på vandet til foråret! 

Datoerne for vinterinstruktion er nu fastlagt.

langtur_3_sml

Torsdag den 24. November 2016.

Torsdag den 12. Januar 2017.

Torsdag den 9. Februar 2017.

Torsdag den 2. Marts 2017.

Er du interesseret i at lære at ro, så kan du læse mere om, hvordan du kommer igang her:

Jeg er over 18 år - Vinterstart
nov 032016
 

Nyt fra bestyrelsesmødet den 1. november 2016
 
Orientering om økonomien:
Kassereren orienterede om den økonomiske situation som den så ud for øjeblikket, og havde umiddelbart ikke nogen bemærkninger til regnskabet.

Jubilæumsregnskabet foreligger endnu ikke, men det ser fornuftigt ud.
 
Bestyrelsen gennemgik en tidligere udarbejdet ”to do” liste og gennemgik og oplyste om status for enkelte punkter.
 
Husforvalteren fortalte om den kommende renovering af gulvet i festsalen. Arbejdet forventes udført de 2 første uger i det nye år.
 
Elektricitetskapaciteten er blevet gennemgået og nødvendige forbedringer foretaget. Det samme gør sig gældende med hensyn til ventilationsanlægget.
 
Hockeysalen har nu været igennem en gennemgribende istandsættelse såvel på væg som på gulv.
Tak til dem som har givet en stor hånd med til arbejdets udførelse.
 
Som man kan se er det ikke møblement vi mangler da vi forud for de store fester der har været afholdt, ad forskellige
kanaler har fået leveret såvel borde som stole.
 
Husudvalget vil foranledige at bestanden bliver droslet ned til et fornuftigt leje. Nærmere om dette senere.
 
Til et spørgsmål om planer til en kommende ”offentlig” sti henover vores bådplads blev der svaret at vi vil reagere når planerne bliver mere konkrete end de er for nærværende.
 
KRs hjemmeside
I forbindelse med at holde hjemmesiden opdateret med såvel indsættelse af nyheder som fjernelse af arrangementer hvor udløbstiden er overstået, skal der sættes ihærdigt ind på at efterleve ovenstående.
 
Dette kan bl.a. ske ved at efterlyse fagfolk som kan arbejde i det system som anvendes på hjemmesiden og som vil være villig til at lære fra sig til gavn for dem som ikke har den edb-mæssige baggrund, men som gerne vil give en hånd med omkring hjemmesiden.
 
Jubilæumsmotionsløb
Formand Niels luftede muligheden for i forbindelse med arrangementer omkring KRs 150 års jubilæum at arrangere et motionsløb som kunne starte fra KR og via Bryggebroen til Islands Brygge over Langebro og til KR. Afsluttende med stort morgenbord.
Løbet kunne passende finde sted omkring april 2017.
Niels vil tage kontakt til 50+ for at fortælle nærmere og ikke mindst høre om det kunne være en arbejdsopgave gruppen kunne være med til at løse.
 
Generalforsamling 2017
Finder sted tirsdag den 21. februar. Formanden henstillede til bestyrelsens medlemmer om at gennemgå den tidligere indkaldelse og have ændringer og forslag med til næste bestyrelsesmøde, som finder sted tirsdag den 6. december kl. 19.00.  
 
Stig Fischer Bjerregaard
Spørgsmål til ovenstående rettes til bestyrelsen
okt 212016
 

Fordeling af træningstider i vintersæsonen i Københavns Roklub pr. oktober 2016.

MANDAGE
Ergometersal:     kl. 09.00-11.00: Træning for 50+

Yogasal:             kl. 09.00-11.00: gymnastik for 50+

Ergometersal:    kl. 15.30-16.30: Henrik M: 3 slides

Ergometersal:     kl.?                      BB Sørensen 5 ergometre

Gymnastiksal:    kl. 16.30-17.00: Hockey Ungdom

Gymnastiksal:    kl. 17.00: Hockey

Yogasalen:         kl. 17.00-19.00: Cirkeltræning Ungdom

Ergometersal:    kl. 17-18: Ergometer fælles v. Henrik Martensen

Ergometersal:    kl. 18-19: Ergometertræning bl.a. for vinterkaniner ved Thorsten Larsen

TIRSDAGE
Yogasalen:         kl. 18.00-19.30: Yoga v. Claus

Ergometersal:    kl. 08.30-10.00: Skoleelever via DFfRs projekt ”Attention Go” v. Anne Munck (01.11-16.12)

Ergometersal:    kl. 17.00-18.30: 5 ergometre. ”Veteranerne fra 1966” v. Gunner Nielsen

Ergometersal:     kl. 17.00-18.30: Dameotter

ONSDAGE
Ergometersal:    kl. 9.00-11.00: Træning for 50+

Yogasal:            kl. 9.00-11.00: gymnastik for 50+

Ergometersal:   kl. 15.30-16.30: Henrik M: 3 slides

Gymnastiksal:   kl. 16.30-17.00: Hockey Ungdom

Ergometersal:   kl. 17.00-18.30: Ergometer Ungdom

Ergometersal:   kl. 18.00-18.30: Langdistance: 8 slides v. Jim

TORSDAGE
Gymnastiksal:    kl. 16.30-17.00: Hockey Ungdom

Gymnastiksal:    kl. 17.00-19.30: Hockey

Ergometersal:   kl. 17.00-18.00: Tekniktræning v. Henrik Borgholt

Ergometersal:   kl. 17.00-18.00: Ergometer Ungdom

Yogasal:            kl. 18.00-19.00: Gymnastik for alle v. Lene Loft

Ergometersal:    kl. 18.30-19.30: Rospinning v. Mikkel

FREDAGE
Ergometersal:   kl. 9.00-11.00: Træning for 50+

Yogasal:           kl. 9.00-11.00: gymnastik for 50+

okt 182016
 

 

På grund af forestående festligheder beder vi om medlemmernes forståelse for de ændringer i dagligdagen der sker i forbindelse med receptionen, den 20. og fødselsdagsfesten den 22. oktober.

Grundet andet brug af lokalerne, er det ikke muligt at dyrke såvel uden- som indendørs aktiviteter, fra onsdag eftermiddag til søndag eftermiddag.

Onsdag søger vi hjælpere til omflytning mm. forud for receptionen, torsdag.

Vi går i gang onsdag middag.

Fredag formiddag søger vi hjælpere til at give en hånd med til at gøre lokaler m.m. festklare til lørdag.

Søndag skal det hele retableres. Der er tidligere annonceret at vi starter omkring middag, men synes du at det er for sent er du meget velkommen til at komme tidligere.

Grundet ovenstående lægges der beslag på festsalen, den gamle gymnastiksal samt motionsrummene på hhv. 1. sal og i stuen.

Mange hilsner, jubilæumsudvalget

Niels Holmquist, formand