Coronasituationen og vintersæsonen

 Ikke kategoriseret  Comments Off on Coronasituationen og vintersæsonen
Oct 122020
 

Coronasituation giver en række udfordringer, som bestyrelsen på bedste vis har forsøgt at løse. Det vil indebære ændringer og begrænsninger i forhold til tidligere, men vi håber, at det vil være tåleligt, sådan som tiderne nu er.

1.

Det vil være nødvendigt at begrænse holdstørrelserne, således at vi overholder reglerne om afstand mellem personerne og antal personer pr. kvadratmeter.

Lokalerne er blevet gennemgået, ergometre flyttet ud af ergometersalen og resten er sat op med den korrekte afstand, som skal overholdes. Der er sat et antal ergometre ind i verandastuen, hvorfra de kan flyttes ind i hockeysalen. Der er sat afstandsmarkeringer op, hvor ergometrene skal stå, når de bruges. Under brugen skal ventilationen sættes i gang, og den skal slukkes igen efter brug. Se efter pilen på væggen. Efter brug skal ergometrene i hockeysalen flyttes tilbage til verandastuen, så den uden gener kan benyttes til sit primære formål.

2.

Det vil være nødvendigt at udnytte lokalerne bedre. Derfor udvider vi med flere træningstidsrum. Dvs. nogle skal starte tidligere, fortsætte længere, og fordele sig over flere dage. For at overholde hygiejnereglerne er det også vigtigt at redskaber er afsprittet og lokalet forlades senest 10 minutter før det næste hold skal starte.

3.

Vi undersøger muligheden for at etablere en form for videolink fra yogasalen til hockeysalen, således at fx gymnastik kan afvikles i begge rum med én instruktør. Hvis nogen har viden og ekspertise på området, så vil vi gerne have hjælp, kontakt Thorsten Ramstrup thramstrup@gmail.com.

4.

Saunaen bliver ikke åbnet. I modsætning til svømmehaller har vi ikke ressourcer til løbende rengøring eller til at kontrollere at saunaen er fuldt opvarmet inden den tages i brug. Endvidere er pladsforholdene så trange, at kun få kan anvende den samtidigt, hvilket vil indebære en stor risiko for regelbrud.

5.

Der er stillet forslag om at der laves nogle møde-/foredragsaktiviteter for de medlemmer, der gerne vil komme i klubben i vintersæsonen, men ikke er trygge ved at bruge motionslokalerne. Bestyrelsen er åben over for, at der tages initiativ til siddende arrangementer med begrænset deltagertal.

Sep 292020
 

Motion + brugte weekenden 25. – 27. september 2020 på Bagsværd sø med en masse outrigger roning incl. otter-roning. Motionsrochef Flemming Simonsen: “Mange tak til Vibeke, Ivan, Betina, Tora, Øjvind og Sølve brødrene for support og coaching.”

Grillaften, torsdag 25. juni, kl. 20.

 Ikke kategoriseret  Comments Off on Grillaften, torsdag 25. juni, kl. 20.
Jun 192020
 

Tutten (eller gæstekokke) vil, hvis vejret er til det, arrangere grill ude på pladsen torsdag kl 20 – tilmelding er som normalt ved pulten kl. 17 og indtil der er udsolgt

Der vil blive arrangeret flere GRILL fællesspisninger på torsdage i løbet sf sommeren. De vil hver gang blive annonceret på KR-info.

Indendørs åbning fra 25. juni kl. 10

 Ikke kategoriseret  Comments Off on Indendørs åbning fra 25. juni kl. 10
Jun 192020
 

Klubbens indendørsområder åbner fra på TORSDAG d. 25. juni kl. 10.00.

Idrætsforeninger er under coronakrisen blevet bedt om at tage et særligt ansvar og derfor er der fortsat restriktioner og regler som skal overholdes, når vi bruger de indendørs lokaler i KR. Det skal vi alle bakke op om.

 • Der vil for hvert lokale blive opsat skilte som angiver, hvor mange personer, som må være i lokalet på samme tid. Er du på vej ind i et lokale, er det dit ansvar at stikke hovedet inden for, tælle hvor mange der er i forvejen og kun gå ind, hvis du overholder det antal, som må være i lokalet.
 • Når I er inde i et lokale skal der være mindst to meters afstand mellem jer – fx må kun hver anden bruser benyttes, vi fjerner hvert andet ergometer osv. Men det er igen dit ansvar at overholde 2meter reglen
 • Og så skal alle kontaktflader rengøres. Det vil sige de steder som i berører på vej ind og ud af et lokale og mens I er inde i et lokale. Det er dit ansvar at rengøre de kontaktflader som du selv rører ved, fx afbryderen til lys, dørhåndtaget, ergometeret, omklædningsbænken, bordet, armlænet osv! Og brug fx albuen til at åbne en dør med i stedet for din hånd.
 • Der vil som før coronakrisen være ugentlig rengøring af KRs lokaler udført af et professionelt firma

Som sagt vil der for hvert lokale være et skilt ved indgangen, som angiver antal, reglen om mindst 2 meters afstand og reglen om selv at afspritte/rengøre de kontaktflader, som du har rørt ved. Vi forsøger at have sprit alle de relevante steder – ellers meld tilbage til Bestyrelsen.

Tutten og køkkenet åbner i første omgang ikke – vi har sammen med Tutten vurderet, at det er en for stor opgave at overholde krav om afspritning/rengøring.

Yderligere normalisering af roningen i KR – fra 10. juni

 Ikke kategoriseret  Comments Off on Yderligere normalisering af roningen i KR – fra 10. juni
Jun 112020
 

Efter at myndighederne har ophævet de sidste restriktioner, og DIF og DFfR er kommet med nye retningslinjer, har bestyrelsen besluttet, at:

 • Kravet om obligatoriske rohold ophæves, og roture skal ikke længere forhåndsanmeldes som aktivitet på rokortet. DFfR har en generel anbefaling om at undgå for mange forskellige romakkere, og at man dermed ikke roer med for mange forskellige i løbet af sæsonen.
 • Fællesroningen mandag og torsdag aften starter torsdag d. 11. juni
 • 50+ gruppens fælles formiddagsroning mandag, onsdag og fredag genoptages fra mandag d. 15. juni.
 • Roture kan slås op på rokortet (husk at rette indstillingerne til igen at modtage mail fra rokort, hvis du har slået denne funktion fra)
 • Roere, der af forsigtighedshensyn ønsker at ro på faste rohold, kan fortsat gøre dette. Man kan kontakte Maja Carøe, hvis man har brug for at komme i kontakt med andre, der kun ønsker at ro på et fast hold.
 •  Reglerne for rengøring af både gælder uforandret.
 •  Reglerne for håndhygiejne og afspritning af kontaktflader og afstand gælder uforandret.
 • Indtil videre skal man som hidtil møde omklædt, da omklædningsrum og bad endnu ikke kan benyttes. Bestyrelsen vil snarest muligt give meddelelse om hvornår og hvorledes bad og omklædning atter kan tages i brug, idet dette vil blive med begrænset kapacitet og krav om at man hver især gør rent efter sig.
 • Sauna og indendørslokaliteterne, herunder ergometerrummet, holdes lukkede indtil videre. Der er således fortsat kun adgang til bådhallen efter både og andet materiel, samt de to toiletter i bådhallen (kontaktpunkter afsprittes efter brug).
 • Alle roture skal fortsat registreres på rokortet ved brug af egen mobiltelefon eller tablet. (PC-erne i bådhallen kan ikke benyttes).

BESTYRELSEN