jan 032019
 

Hermed indkaldes til generalforsamling i

Københavns Roklub,

Tømmergravsgade 13,
2450 Københavns SV.
Tirsdag den 19.Februar 2019. KL.19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisorer
7. Valg af revisorsuppleant
8. Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport
9. Valg af repræsentanter til Københavns Kredsen.
10.Eventuelt

Niels Holmquist
Formand

 

Forslag skal være fremsendt til bestyrelsen inden 15. januar 2019, jf. vedtægterne. Link her til vedtægterne.

§12
Stk. 1 Forandringer i den bestående lov og vedtægter kan kun forelægges på den ordinære generalforsamling, og skal senest 15. januar være fremsendt til bestyrelsen, og være udsendt til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.”

okt 282018
 

Sæson 2018 er slut. I Københavns Roklub blev det markeret lørdag den 27. oktober 2018. Først med kanindåb, dernæst båddåb, standerstrygning og dagen sluttede med fest.

27 kaniner blev døbt og er dermed roere. To både blev døbt: Børge Kaas døbte 2’er uden “Børge Kaas” og  Stig Fischer Bjerregaard døbte 3’er giggen “Skrædderholmen”.

Ungdomspokalen fik Asbjørn Neumann og fiduspokalen, indstiftet til 150 års jubilæet af DSR, gik til Josefine Freltoft. Betina Holck fik ærespokalen og Claus C. Jensen modtog pokalen “øsekaret”. Formand Niels Holmquist uddelte jubilæumsbreve til de tilstedeværende 25 og 40 års jubilarer.

Dragebådsdamerne takkede KR for at have givet muligheden for at træne i dragebåde, og dermed realisere deltagelse i internationale dragebådsfestival for brystkræft ramte.

okt 142018
 

Kære Kaniner,

Så er det tid til årets kanindåb i Københavns Roklub lørdag d. 27. oktober 2018.

Vi mødes kl. 15 i klubhuset til en sjov eftermiddag. Kanindåben efterfølges af Standerstrygning kl. 18.

OBS. Husk at tilmeld jer til både kanindåb og Standerstrygning på hver sin doodle.

Praktisk info:

Dåben afholdes i Københavns Roklub, Tømmergravsgade 13, 2450 København SV

Kanindåben er gratis, Standerstrygning koster 150 kr. for voksne og 75 kr. for

Ungdomsroerne, prisen er ekskl. Drikkevarer. Betaling via mobilepay eller kontant i døren.

Tilmelding til Kanindåbvia doodle: https://doodle.com/poll/6f35x8y68cwd3sk3

Tilmelding til Standerstrygningvia doodle: https://doodle.com/poll/2km6xfcth536etcv

SU. Senest mandag d. 22 til begge events.