nov 052016
 

Bliv klar til at komme på vandet til foråret! 

Datoerne for vinterinstruktion er nu fastlagt.

langtur_3_sml

Torsdag den 24. November 2016.

Torsdag den 12. Januar 2017.

Torsdag den 9. Februar 2017.

Torsdag den 2. Marts 2017.

Er du interesseret i at lære at ro, så kan du læse mere om, hvordan du kommer igang her:

Jeg er over 18 år - Vinterstart
dec 182016
 

Til orientering!

KR kontoret,
servicekontoret for såvel medlemmer som ikke/medlemmer åbner 2. januar 2017

Skal du låne:
klubbens lokaler,
Er du gæsteroer og skal låne både.

Skal du købe:
nøglebrik (eller har du problemer omkring din nøglebrik),
bluser,
rosæder,
eller andet.

så henvend dig på KR kontoret, som du finder i det lille køkken ud til Nelsons Mandelas Alle (tidligere Tømmergravsgade).

I kontortiden vil der være adgang ad køkkendøren som vender ud mod vejen, hvis man ikke er i besiddelse af en nøglebrik.
Der er selvfølgelig også adgang via døren inde i bygningen.

Kontortid:
(i vintersæsonen):          mandag kl. 11-12 og torsdag kl. 16-18
(i rosæsonen):                mandag kl. 12-13 og torsdag kl. 16-18.

Du er også velkommen til at sende en mail til krkontoret@gmail.com og du vil blive kontaktet.

KR Kontoret

dec 092016
 

Formand Niels Holmquist startede mødet med at byde specielt velkommen til Ole Højstrøm, som var kommet til stede for at orientere om et nyt tiltag i KR, nemlig oprettelse af et udenfor bestyrelsen etableret KR Kontor, som med bestyrelsens godkendelse, vil påtage sig følgende administrationsopgaver:

Koordinering og ansvarlige for udlån af lokaler, gæsteroeres lån af bådmateriel, salg af bluser, sæder, nøglebrikker m.m.

Der er indtil i dag 13 medlemmer som har givet tilsagn om at ville stille sig til rådighed et  par uger om året, for at være med til at varetage arbejdsopgaverne på kontoret.

Der er foreløbig aftalt kontortid, som anført: (i vintersæsonen) mandag kl. 11-12 og torsdag kl. 16-18 (i rosæsonen) mandag kl. 12-13 og torsdag kl. 16-18.  Det lille køkken ud til Tømmergravsgade er udset til kontor og det er her man skal henvende sig på de anførte tidspunkter eller sende en mail til: krkontoret@gmail.com.

Det er Ole Højstrøm som er kommet med ideen og har påtaget sig opgaven med at igangsætning.

Bestyrelsen havde ingen indvendinger og takkede for initiativet som man tog imod med kyshånd. Kontoret starter op den første uge i januar 2017.

KRs ordinære generalforsamling, den 21. februar 2017:

Indkaldelsen til generalforsamlingen blev gennemgået med henblik på offentliggørelse, såvel på KRs hjemmeside som på KRinfo. Formanden rettede en indtrængende appel til medlemmerne om at møde talrigt op på generalforsamlingen, så fremsendte lovændringsforslag kan behandles til vedtagelse eller forkastelse.

Forslag til arrangementer i KRs 150-årige jubilæumssæson:

Formanden orienterede om forskellige tiltag som kunne finde sted i forbindelse med markering og synliggørelse af Københavns Roklub i vort nærområde.

Bestyrelsen arbejder videre med de fremførte forslag.

Orientering om økonomien:

Kassereren orienterede om den økonomiske situation nu hvor også jubilæumsregnskabet foreligger. Hun kunne bruge de samme ord som blev sagt for et par møder siden, nemlig at regnskabet ser fornuftigt ud.

Status på ergometer/træningssal:

Det er dejligt med den store aktivitet som finder sted i træningssalen. Blot efterlyste man fra bestyrelsens side mere ansvarlighed omkring vedligeholdelse/oprydning efter endt træning.

Det er beskæmmende at se hvordan redskaber bliver efterladt tilfældige steder, ligesom afspritning og aftørring af skinner m.m. på ergometrene godt kunne højnes betragteligt.

Der er udarbejdet en planche over de enkelte maskiner og redskabers placering i salen. Venligst vær med til at efterleve at tingene bliver sat tilbage på rette plads efter endt brug.

Ligeledes efterlyst bestyrelsens side en person eller gruppe som vil varetage opgaven med vedligeholdelse/oprydning i træningssalen.

Vi hører meget gerne fra dig/Jer.

Ny ro gallatricot:

Jonathan Sølve oplyste at der er kommet et samarbejde i stand med et dansk firma omkring fremtidig levering af tricotter.

Næste bestyrelsesmøde den 10. januar 2017

Stig Fischer Bjerregaard