apr 062018
 

I dag, 6. april 2018, er det 10 år siden, at “50+” initiativet officielt tog de første åretag og roede ud med højt humør og moderat tempo. Der er målrettet rekrutteret nye roere, der er oppe i årene og som har mulighed for at ro i dagtimerne. I dag tæller formiddagsroerne, pensionisterne og 50+’erne mere end 70 medlemmer. Tillykke med jubilæet.

Ole Højstrøm, en af initiativtagerne til “50+”

mar 292018
 

Tak til Trygfonden, for at donere redningsveste.

feb 212018
 

Tirsdag den 20. februar 2018 afholdt Københavns Roklub den årlige ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen var med antallet af fremmødte og medbragte fuldmagter beslutningdygtig. Dermed kunne de fremsatte ændringsforslag til klubbens vedtægter og indkomne forslag behandles.

Formandens beretning og klubbens regnskab blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen valgte en ny bestyrelse, der for størstedelens vedkommende består af genvalg. Nye bestyrelsesmedlemmer er som 1. viceformand Lars Hvedstrup Jensen og festarrangør Maja Carøe. Den nye samlede bestyrelse er hermed:

Formand Niels Holmquist, 1. viceformand Lars Hvedstrup Jensen, 2. viceformand Flemming Petersen, Kasserer Jane Christensen, Kontingentregnskabsfører Henrik Martensen, Husforvalter Michael Windtberg, Outriggermaterielforvalter Kristian Østergaard Martensen, Kaproningschef: Nicolai Skjølstrup, Langtursrochef Bodil Kryger, Motionsrochef Flemming Simonsen, Instruktionsrochef Annette Kjærulf Andersen, Ungdomsrepræsentant Jonathan Sølve, Festarrangør Maja Carøe, Sekretær Vibeke Skousen. Repræsentant for tutten er Thorsten Ramstrup. Posterne som inriggermaterielforvalter og redaktør er ikke besatte.

Formand Niels Holmquist takkede hjerteligt afgående 1. viceformand Poul Schmidt for 31 år i bestyrelsen.

Det officielle referat for generalforsamlingen udsendes efterfølgende.