Lørdag, d. 24. oktober 2020

Ærestegn til Vibeke Skousen og Anne Munck

Vibeke Skousen og Anne Munck modtog begge ved lørdagens Standerstrygning KRs ærestegn, der tildeles medlemmer, der over en lang årrække har ydet en betydelig og vigtig indsats, der både har gavnet KR i almindelighed og KRs medlemmer i særdeleshed.
Både Anne og Vibeke har varetaget det krævende klubarbejde som sekretærer og bevirket at klubbens øvrige bestyrelsesmedlemmer har fået forærende input til beslutninger, men også fået udførlige referater fra bestyrelsesmøderne.
Udover mange forskellige engagerede ad hoc indsatser bør fremhæves Vibekes gåpåmod omkring etablering af strukturet romotionstræning på vand og land, og varetagelse af pultvagter.
Anne har igennem snart 10 år varetaget den overordnede etablering af udviklingen af en i dag stor ungdomsafdeling, så både trænere og instruktører har et strukturet setup at arbejde ud fra, og samtidig har Anne formået at holde forældre til klubbens ungdomsroere informeret om aktiviteterne og formået at engagere forældrene, når ungdomsroere deltager i træningslejre og ragattaer - og ikke mindst i klubbens daglige ungdomsaktiviteter.
KR har meget at takke Anne og Vibeke for, så et ærestegn er meget velfortjent.
På bestyrelsens vegne
Niels Holmquist 
Formand