Kontingentsatser, og priser på skabsleje, klubnøgle og roinstruktion

Kontingentsatser:

  • Seniorer, fyldt 24 år pr. 1. januar 2023: 880 + 60* = 940 pr. kvartal.
  • Senior B, fyldt 18 år pr. 1. januar 2023: 440 + 60* = 500 kr. pr. kvartal.
  • Juniorer, ikke fyldt 18 år pr. 1. januar 2023: 220 + 60* = 280 kr. pr. kvartal.
  • Passivt medlemskab, mindst 355 + 60* = 415 kr. pr. år.

 *Tillægget, på 60 kroner pr. kvartal, er et midlertidigt tillæg. Tillægget opkræves som følge af en anstrengt økonomi efter om- og tilbygningsaktiviteterne i 2010/2011, hvor vi afdrager på gæld.

Indbetaling af kontingent

Kontingent kan indbetales på: Giro 6 42 41 71 – HUSK at skrive dit navn på indbetalingen! Eller du kan tilmelde din kontingentbetaling til PBS.

Aktivt kontingent betales kvartalsvis forud pr. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober (nyindmeldte medlemmer kan afvige fra normal kvartalsrytme det første år). Passivt kontingent betales årligt forud pr. 1. januar.

Københavns Roklubs kontingent følger Danmarks Statistiks Forbrugerprisindeks for oktober 2023 (117,6). Basiskontingent 1994 = 2000 kr./år.

Priser på omklædningsskabe og klubnøgle

Leje af skab, lille/stort: 120/240 kr. pr. år

Køb af nøglebrik til klubhuset: 200 kr. (refunderes ikke)

Spørgsmål om kontingentet og medlemsskab, bedes rettet til kontingentkassereren.

Priser for instruktions- og træningsforløb for nye roere (gyldig fra 1. januar 2023):

Vinterkursus (hold 1): 1850 kr. incl. kontingent fra kursusstart 20. februar og til og med 30. maj 2023

Sommerkursus (hold 2-4): 1850 kr. incl. 3 måneders kontingent fra kursusstart.

Mentorforløb: 1850 kr. incl. 3 måneders kontingent fra kursusstart.