Udmeldelse

Hvis du ønsker at udmelde dig af KR, så skal du være opmærksom på, at dette skal ske med en måneds varsel til begyndelsen af et kvartal, dvs. senest 28. februar, 31. maj, 31. august eller 30. november. Dette følger af klublovens § 6.

Udmeldelse meddeles pr. mail til kontingentkassereren.

§6
Stk. 1 Udmeldelse eller overflytning til klubbens passive afdeling kan kun ske skriftligt til bestyrelsen med 1 måneds varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober.

Stk. 2 Genindmeldelse som aktiv eller overflytning fra passiv til aktiv indenfor 12 måneder efter henholdsvis udmeldelse eller overgang til passiv, kan kun ske mod indbetaling af aktiv kontingent for den mellemliggende periode.