Dagligt rofarvand

Det daglige rofarvand omfatter Københavns Havn og det udenfor liggende lokalfarvand.
Københavns Havn dækker området mellem slusen/stigbordene i syd og Kronløbet i nord.
Det er ikke tilladt at ro i:
- Nyhavn
- det med gule specialafmærkninger afmærkede område ud for Langelinie (terrorsikringsområde)
- Kronløbet (dvs. hovedløbet fra selve Kronløbet ned til området ud for Langelinie, der er forbeholdt erhvervssejlads)
- Mellembassinet (forbeholdt erhvervssejlads)
- kanalen gennem Redmolen og Kronløbsbassinet (toldområde)
- Orientbassinet
- Lynettehavnen (forbeholdt erhvervssejlads)
- Flådens Leje (forbeholdt forsvaret)
- Wilders Kanal
- Kanalen langs Lone Kellermanns Vej
I kanalerne omkring Slotsholmen må der kun ros fra syd mod nord.
I Christianshavns Kanal må der kun ros fra nord mod syd.
Roning til og fra Søndre Frihavn skal foregå via Pramrenden mellem havnens hovedløb lige nord for Langelinie Lystbådehavn (lige syd for isbjørnen) og Østbassinet.
Mellembassinet skal passeres langs en linje fra nordspidsen af Langelinie til spidsen af Marmormolen. Det er ikke tilladt at passere Mellembassinet, når besejlingssignalet på bølgebryderen ud for Amerikakaj (lidt nord for Midtermolen) er tændt (tre røde, blinkende lys lodret over hinanden).
Lokalfarvandet går mod syd gennem slusen og ud til Kalvebodbroen, Skrædderholmen, Sorterendebroen (motorvejsbroen mellem Sjælland og Amager).
Mod øst går det fra Kronløbet og sydpå til Dragør Roklub.
Bemærk de ændrede sejladsforhold som følge af anlægget af Lynetteholm: https://byoghavn.dk/lynetteholm/sikkerhed-for-sejlere/
Mod nord går det fra indsejlingen til Fiskerihavnen (Svanemøllebugtens nordøstlige hjørne) og til Tårbæk v. Lyngby Dame Roklub. Strækningen fra Kronløbet rundt om Nordhavn til indløbet til Fiskerihavnen er ikke en del af lokalfarvandet (kræver langtursstyrmandsret).