Bliv langtursstyrmand

Tildeling af langtursstyrmandsret.
Første skridt på vejen er selvfølgelig, at du efter en tid som fuldbefaren roer er blevet havne-og lokalstyrmand og har fungeret tilfredsstillende som sådan i en periode. Periodens længde er afhængig af den pågældendes aktivitetsniveau.
Endvidere er det en forudsætning, at du har godt kendskab til andet slags vand end havnevand og har været “menig” deltager i et antal langture med overnatning i ind-og/eller udland, og du herefter har fået lyst til fremover at være en af de roere, som via langtursstyrmandsretten vil være med til at arrangere og forestå langture til dækning af efterspørgslen og til glæde for dine rokammerater i KR.

Vejen til langtursstyrmandsretten er herefter 2-delt:
Del 1 er, at du anmoder langtursrochefen om, at du kan få grønt lys for at tilmelde dig et 2-dages teoretisk weekendkursus, som arrangeres af DFfR.
Ved anmodningen skal du redegøre for, hvor længe du har været roer, hvor meget du plejer at ro og hvor længe du har været havne-og lokalstyrmand samt i hvilket omfang, du har været deltager på langture i ind-og udland.
Hvis du eksempelvis er tilskyndet af en eller flere erfarne langtursstyrmænd til at søge uddannelsen, bedes du oplyse dette.
Langtursrochefen kender ikke alle roere i klubben og samarbejder derfor i forbindelse med din anmodning med sit udvalg, motionsrochefen, bestyrelsesmedlemmer eller erfarne langtursstyrmænd, som du er vant til at ro sammen med.
Rent praktisk er det således, at du efter godkendelse til uddannelsen selv forestår at tilmelde dig kursus og afholder udgiften hertil.
Når kursusafgiften er trukket fra din konto, sender du en mail til KR`s kasserer med oplysninger om kursets navn og dato herfor samt dokumentation for, at betaling har fundet sted. Kassereren overfører beløbet til dig, når kurset har fundet sted.
Du skal samtidig give langtursrochefen (eller Stig Bjerregaard, som aktuelt forestår ansøgninger til Kbh. Kommune om tilskud til uddannelsesudgifter) underretning om kursets navn, dato, sted og pris tillige med oplysning om din fødselsdato.

Del 2 består af, at efter bestået teoretisk kursus forelægges dit ønske om at blive faktisk fungerende langtursstyrmand KRs formand, som har kompetencen til at tildele dig retten og i forbindelse hermed udstede/underskrive et langtursbevis, som er blevet fremsendt til KR fra DFfR efter din kursusdeltagelse.

DFfR anbefaler ved fremsendelsen, at de enkelte roklubber fordrer en vis praktik som forudsætning for bevisudstedelsen, eksempelvis i form af, at aspiranten arrangerer en langtur.
Denne anbefaling følger KR – dog ikke helt uden undtagelse, idet der eksempelvis kan være tale om en mangeårig særdeles erfaren langtursroer, som har været medarrangør på rigtig mange ture eller har andre ganske særlige forudsætninger.

Sidst – men ikke mindst – er det vigtigt, at du er en person, som ud over at have rokompetencer og teoretisk ballast, jfr. ovenstående, har ansvarsfølelse, ro, overblik, dømmekraft, handlekraft m.v., kort sagt er en person, som langtursdeltagere kan føle sig trygge ved at have som “kaptajn” i båden og som turleder.

August 2020, Bodil Kryger, langtursrochef