Efter kurset

Hvad så efter kurset?

Hvordan kommer du videre, efter du har gennemgået dit sommerkursus eller vinterkursus?
Når kurset er slut, skal du bestemme dig for, om du vil fortsætte med at ro, og om det skal være i Københavns Roklub. Vi har et stort hus med mange muligheder og havnen som vores nærmeste træningsbane. Du vil møde klubmedlemmer med forskellig baggrund og samtidig mange forskellige personligheder, men det er en del af ”ånden i Københavns Roklub”.

Hvordan kommer du videre i sommersæsonen?
I begyndelsen er dine muligheder for at ro begrænset til de dage, der er fællesroning: mandag kl. 17.00 og torsdag kl. 17.00, samt weekendture. Når du møder op disse dage på de faste tidspunkter ved pulten, bliver der sat bådhold med en styrmand (erfaren roer) på hver.

Når bådholdene bliver sat, skelnes der til dagligt ikke mellem køn og alder, men holdene bliver sat efter hvad roerne gerne vil (kort tur, lang tur, svedetur eller roligt tempo).

Når du er kommet godt i gang med klublivet, vil du opleve, at der er langt flere aktiviteter, du kan deltage i. Desuden lærer du andre roere at kende, og du får mulighed for at lave aftaler om at ro uden for de faste rotider/pultvagter.

Hvordan kommer du videre i vintersæsonen?
I vintersæsonen kan du deltage på lige fod i alle klubbens fællesaktiviteter (se aktivitetskalenderen yderst til højre.).

Specielt kan ergometertræningen (romaskine) mandag kl. 17 og kl. 18, samt torsdag kl. 17.30 fremhæves. Her vil der være instruktør på, så du kan få rettet din roteknik. Mandag kl. 18 er specielt for roere der er frigivet i 2021. Efter uge 8 i 2022 er tidspunktet reserveret de nye vinterkaniner.

Derudover er der yoga, gymnastik og hockey – samt styrketræning og ergometer ad libitum.

Hvad kan du forvente som roer i Københavns Roklub?

Du skal fra starten være opmærksom på et par forhold, som erfaringsmæssigt har betydning for, om du bibeholder interessen for roning.

Roning tager tid!

Det tager tid at lære en ny sportsgren at kende, og det er som regel ikke under de første roture, man får den helt ”fede” fornemmelse af teknikken. Det kræver, at du prøver det i en periode. Det tager også tid at ro; båden skal klargøres, inden man tager afsted, og den skal rengøres efter roturen. Desuden er tiden på vandet almindeligvis minimum 1½ time. Så du skal regne med et absolut minimum på 2 timer for hver rotur. Roning er ikke nødvendigvis en sport, man dyrker på faste tidspunkter, men en vis disciplin med overholdelse af aftalte mødetidspunkter er en nødvendighed for alle.

Du skal selv være aktiv.

Al aktivitet foregår på frivillig basis. Det er derfor nødvendigt, at du selv er aktiv og melder dig til de arrangementer, som du synes, lyder interessante og ellers giver udtryk for, hvad du godt kunne tænke dig af roaktiviteter. Få selv idéerne og deltag i det praktiske med at få en rotur arrangeret. Der er masser af muligheder i en klub som Københavns Roklub – det er et langt stykke af vejen op til dig selv at udnytte dem.

Bliv et kendt ansigt.

Det er en god ide at spendere noget tid på sociale aktiviteter såsom fællesspisning torsdag. Det er her, du har muligheden for at møde flere af klubbens medlemmer og tale om mulige og umulige roture, og mange aftaler om kommende weekendture bliver lavet her.

Det sure.

Det er jo som bekendt ikke altid, at solen skinner. En rotur kan ende ud i megen regn, modvind og træthed, men man er en del af et hold, og alle har et ansvar for, at man kommer hjem. Roning giver vabler, og man kommer heller ikke til at lugte bedre af det, men der er alligevel mange af os, som bare ikke kan få nok …

Forpligtigelser. 

Som tidligere skrevet skal det nævnes, at al aktivitet foregår med frivillig arbejdskraft. Derfor regner vi med, at du involverer dig efter lyst og evne og giver dit bidrag til, at vi har en god og velfungerende klub. Det betyder også, at det forventes, at du deltager i klargøring af bådene i vinterhalvåret, dvs. fra oktober til marts. Der er personer, som har det overordnede overblik, men det er nødvendigt, at alle bidrager i vedligeholdelse af bådparken, så vi alle har nogen gode både til næste sæson. Så vær forberedt på, at du skal spendere et par halve dage i bådhallen med sandpapir og polérklud i løbet af vinterperioden.