Foreningen GKR

GKR er Københavns Roklubs støtteforening, som rundede de 100 år i 2019. Kontingentet til foreningen er minimum 100,- kr. om året.

Hvem er GKR?
Vi er først og fremmest en flok med en meget stor aldersspredning med det til fælles, at vi alle holder af KR.

Denne glæde, man kan sige veneration for KR, er det et af foreningens formål at bevare hos det enkelte medlem, uanset hvilket aktivitetsniveau man aktuelt befinder sig på – dette bl.a. ved hyggelige sammenkomster.

Gennem mere end 100 år har det været muligt igennem GKR at støtte KR såvel økonomisk som med fysisk assistance til klubbens mange gøremål. Dette vil vi blive ved med!

Alle kan blive medlem. Du kan blot rette henvendelse f.eks. til kassereren

eller indbetale kontingent, som beskrevet nedenfor.

Hvad står GKR for:  Oprindeligt var det Gamle KRer, i dag kunne man sige Gode KRer, Gæve KRer, Gavmilde KRer e.lign. 
Man skal hverken være gammel eller have være mange år i KR, alle i KR kan deltage.

Vores aktiviteter igennem året er:

  • Den traditionsrige Kegleaften afholdes i januar måned i gymnastiksalen på 1. sal.
    Vi spiser Skipperlavsskovs og triller kugler/vælter kegler bagefter:
    Der findes en vinder: Kegledronning eller Keglekonge og et vinderhold.
     
  • Ved DHL-maraton og DHL staffet står vi med flag på rute og er vejvisere og tjener ca. 400kr pr. person til GKR.
  • Vandreturer i lokalområdet med frokost.
  • Foredrag i KR: Kultur, ølsmagning mmm.

Medlemmerne kan komme med forslag til arrangementer.

Kontingent m.m. indbetales på MobilPay 382464:  Skriv Kontingent ”Årstal” (evt. Nyt medlem).

 

Referat af GKR's generalforsamling 2024

 

GKR’s bestyrelse:

Formand:  Michael Loft Nielsen Michael.Loft.Nielsen@gmail.com
Næstformand: Bente Thunbo Rivold Bente_Rivold@hotmail.com
Kasserer: Anders Holst Jensen andersholstjensen.2022@gmail.com 
  Lotte Dahl lotte_dahl@yahoo.dk