Generalforsamling udskydes

10. februar 2021 15:40 , af Carsten Yndigegn

På grund af coronarestriktionerne udskydes generalforsamlingen, der var varslet indkaldt til d. 23. februar.

Nyt tidspunkt vil blive fastlagt til ca en måned efter, at restriktionerne er ændret, så vi kan mødes mindst 100 personer.

Bestyrelses- og revisorgodkendt regnskab ligger allerede nu tilgængeligt på hjemmesiden (Regnskab 2020).

Bestyrelsen