Henrik Martensen nyt æresmedlem i KR

5. marts 2023 14:55 , af Carsten Yndigegn

På generalforsamlingen d. 28. februar godkendtes bestyrelsens indstilling af Henrik Martensen som nyt æresmedlem.

Henrik hædres for sit helt ekstraordinære bidrag til Københavns Roklubs udvikling. Henrik Martensen har været aktivt medlem af Københavns Roklub i 54 år, hvor han har repræsenteret klubben som såvel kaproer som motionsroer, samt langtursroer, hvor han har arrangeret mange langture rundt om i Europa. Henrik har ydet en stor indsats for klubbens udvikling på mange planer. Han bidrog tidligt til udviklingen af ungdomsroningen i KR, og han har ligeledes været en aktiv instruktør i vintersæsonens motionsaktiviteter, såvel gymnastik som ergometerroning. Endelig har Henrik været aktiv i bestyrelsen, i en kort periode som næstformand, og i de seneste 35 år som klubbens kontingentregnskabsfører.