Kontingentstigning i 2023

9. december 2022 09:17 , af Carsten Yndigegn

Kontingent for 2023 stiger med 80 kr. i kvartalet for seniorer og hhv 20 kr og 40 kr for juniorer og seniorB. Det er en forholdsvis stor stigning, som skyldes tidernes ugunst, dvs. inflationen. Det fremgår af vores vedtægter at kontingentet for seniorer blev lagt fast på 2000 kr om året i 1994, hvorefter det automatisk reguleres i forhold til forbrugerprisindekset. Det var på 106,8 i november 2021 og er steget til 117,6 i november i år, hvilket udløser den nævnte stigning.