Medlemsmøde 9. november

9. november 2021 13:40 , af Carsten Yndigegn

Vi starter med at spise suppe, og ca 19.15 starter mødet med gruppediskussioner om de fem temaer som medlemmer eller bestyrelsen har foreslået:

1. Fastholdelse af nye medlemmer
2. Indretning af klubbens udearealer
3. Placering af inriggerårer i bådene i stedet for på væggen + Obligatorisk brug af rokortet ved al roning
4. Brug af engelsk i roklubben
Mødet organiseres så alle får lejlighed til at diskutere alle temaer.
Til sidst samles debatterne i plenum, og inden mødet slutter vil der være lejlighed til at bringe mindre emner på banen.